18 januari 2012

ORGANISATION Stim flyttar

Efter många år vid Gärdet i Stockholm är det nu klart att låtskrivarnas organisation Stim flyttar. Ny adress blir Hornsgatan på Södermalm och bland de som flyttar med finns MI:s delägare Svenska Musikförläggareföreningen.

Stim har sålt fastigheten på Sandhamnsgatan 79 på Gärdet i Stockholm och istället köpt ett hus på Hornsgatan 103 på Södermalm, meddelades i ett brev till Stims medlemmar på onsdagen.

Stims nya hus är byggt 1949-1950, och är grönmärkt av Stockholms stad, vilket innebär att den är särskilt värdefull ur kulturhistorisk synvinkel. Huset kommer att genomgå en omfattande men varsam renovering och Stims flytt från Gärdet till Hornsgatan kommer att ske först under hösten 2012.

Stims ägarföreningar, FST, SMFF och SKAP, samt dotterbolaget Svensk Musik AB och Cee Services AB, kommer också hålla till i lokalerna. Dessutom kommer det finnas plats för några externa hyresgäster.

I och med flytten till Hornsgatan kommer Stim att få mer ändamålsenliga lokaler och ett läge som är mer lättillgängligt för både medarbetare och besökare, sägs det vidare i medlemsmeddelandet.

Lars Nylin