10 januari 2012

ORGANISATION 2011 nytt rekordår för SAMI-utbetalningar

Under 2011 betalades över 102 miljoner ut i SAMI-pengar till musiker och artister. SAMI har därmed återigen, trots ett tidvis stormigt år i organisationen, slagit nytt utbetalningsrekord. Totalt uppgick antalet mottagare av årets utbetalningar till drygt 34 000 svenska och utländska rättighetshavare. SAMI har också kommit till en lösning gällande tvisten om Stora Teatern i Göteborg.

– Trots ett turbulent år med påfrestande prövningar för
organisationen har personalen lyckats göra ett fantastiskt arbete.
Därför är det extra glädjande att vi både lyckats samla in mer och
betala igenom större summor än någonsin förut till våra medlemmar
och anslutna, säger SAMI:s styrelseordförande Jan Granvik och syftar bland annat på den extra årsstämman som blev nödvändig under året som en följd av turerna kring f d VD Hans Lindströms avgångsvederlag.

En betydande andel av ersättningen kommer från framföranden i
andra länder, som t ex Japan och Kanada.

– Upphovsrättsliga ersättningar från offentligt framförande blir
allt viktigare för artister och musiker. Och att en stor del av
pengarna kommer från våra utländska systersällskap visar på att
svenska musiker och artister fortsätter att vara framgångsrika
utomlands, fortsätter Jan Granvik.

I ett annat pressmeddelande från SAMI kommer också uppgiften att man träffat en överenskommelse med Higab i tvisten kring hyresavtalet för Stora teatern i Göteborg. Tvisten om hyresavtalets giltighetstid har pågått sedan 2006, och
båda parter har varit angelägna att nå en lösning, sägs det i pressmeddelandet. Parterna har utan att frångå sina grundinställningar lyckats finna en överenskommelse.Uppgörelsen mellan Higab och SAMI innebär att hyrestvisten nu kan läggas till handlingarna, vilket båda parter är glada över.

– Vi är nöjda med överenskommelsen, speciellt med tanke på att
Stora Teatern fortfarande är en arena för många av SAMI:s
anslutna, säger Higabgruppens VD, Göran Sylvesten.

Jan Granvik, som är ordförande både i SAMI och Storan Evenemang &
Konferens, säger:

– Den här uppgörelsen är bra för SAMI:s medlemmar och anslutna.
Ekonomiskt motsvarar överenskommelsen på ett ungefär vårt
ursprungliga hyresavtal, och risken för en lång, kostsam rättsprocess
med oviss utgång är nu borta.

SAMI:s huvuduppgift är att samla in ersättning för inspelad musik som
framförs offentligt, för utövares och producenters räkning. Det rör
sig exempelvis om musik som spelas i affärer, restauranger, väntrum
och gym.

Lars Nylin