8 november 2011

SAMI tecknar nya internationella avtal

SAMI har tecknat nya internationella avtal om utväxling av upphovsrättsliga ersättningar. Den svenska organisationen är bland annat först i Europa med att sluta avtal med Sydkorea om utövares rättigheter.

SAMI är först i Europa och tvåa i världen att teckna avtal om utväxling av upphovsrättslig ersättning med Sydkorea. Representanter för SAMI och en koreansk delegation från FKMP (Federation of Korean Music Performers), ledd av organisationens vd Song Soon Ki, träffades i Budapest 21 oktober och tecknade ett ömsesidigt utväxlingsavtal avseende upphovsrättsliga ersättningar. Utväxlingsavtalet är FKMP:s andra någonsin och det första utanför Asien. För SAMI:s del är det andra avtalet i Asien, tidigare har organisationen tecknat ett liknande avtal med efter CPRA/Geidankyo i Japan.

Avtalet med den koreanska organisationen FKMP avser ersättningar för utsändning av fonogram i radio och tv, digital ljudöverföring samt för offentligt framförande, bl.a. på restauranger och i butiker. Ersättningarna som samlas in av FKMP gäller med start för insamlingsåret 2009. De första utbetalningarna till svenska rättighetshavare beräknas ske under 2012.

På motsvarande sätt kommer SAMI att betala ut upphovsrättsersättningar till FKMP för vidare genombetalning till koreanska musiker vars inspelningar framförts i Sverige.

– Vi ser avtalet med FKMP som den första bron mellan Europa och Sydkorea vad gäller insamlande av utövares upphovsrättsliga medel, kommenterar SAMI:s vd Stefan Lagrell. Vi hoppas att det kommer att utvecklas till en samarbetsmodell för andra sällskap när vi både utökar våra avtal i Asien, Europa och vidare utomlands.

SAMI har även tecknat ett avtal om utväxling av ersättningar med den franska upphovsrättsorganisationen Spedidam, som företräder studio-/bakgrundsmusiker. Avtalet omfattar ersättning för radiosändningar, offentligt framförande samt privatkopieringsersättning. Första utväxlingen är planerad till december 2012 och omfattar ersättningar insamlade från 2010 och 2011.

SAMI har sedan tidigare avtal med den franska organisationen ADAMI som företräder ”featured/main artists”, som till exempel solister och grupper-/gruppmedlemmar.

Claes Olson