8 september 2011

ORGANISATION Även artistmanagers med i Musiksverige

En ny nätverksmedlem har tillkommit till musikbranschens intresseorganisation Musiksverige – Music Managers Forum Sweden. Med den nya medlemmen breddas Musiksverige till att omfatta ännu en del av branschen, nämligen svenska artistmanagers.

Musikbranschens intresseorganisation Musiksverige har fått en ny nätverksmedlem – Music Managers Forum Sweden (MMF), som representerar svenska artistmanagers. Musiksverige startades hösten 2010 av nio organisationer och hade redan från början avsikten att inkludera flera. Sedan dess har tre nya nätverksmedlemmar tillkommit och nu ansluter alltså ytterligare en.

– Jag är mycket glad att Music Managers Forum Sweden nu är medlemmar i Musiksverige. De representerar 45 stycken heltidsaktiva artistmanagers, och deras medlemskap innebär att vi får en närmre dialog med en central del av den svenska musikbranschen, säger Elisabet Widlund, vd för Musiksverige.

Musiksverige arbetar för att mer svensk musik ska nå lyssnarna på ett sätt som är lättillgängligt för konsumenten och ekonomiskt hållbart för dem som skapar musiken. Sedan ett drygt år tillbaka fungerar Musiksverige som språkrör för branschen i dialogen med politiker och media inom tre områden: upphovsrätt, utbildning och musikexport.

– MMF Sweden anser att Musiksverige är ett mycket viktigt initiativ och vi kommer att bidra konkret och positivt för att hjälpa till att förverkliga Musiksveriges syften. Vi har gemensamma ambitioner vad gäller utbildning, information och stöd till internationell musikexport. Managers har ju en stor erfarenhetsbas av praktiskt dagligt arbete som syftar till att svenska artister ska lyckas internationellt, säger Per Kviman, talesperson för MMF.

I syfte att kunna ta in många olika sorters organisationer och därmed en mångfald av åsikter, finns ett nätverksmedlemskap till självkostnadspris. Medlem i Musiksverige kan intresseorganisationer som bedöms utgöra en etablerad del av den svenska kommersiella musikbranschen bli.

Lars Nylin