10 augusti 2011

Cosmos Music Groups nya ansikte

Cosmos Music Group är nu i slutfasen av den stora omstrukturering som påbörjades när den nuvarande ledningen förvärvade bolaget från Bonnier AB.

I ett pressmeddelande berättar Cosmos VD Fredrik Ekander om statusen på Cosmos Music Group:

– Vårt uttalade mål i affärsplanen när vi köpte Bonnier Amigo var att så snabbt som möjligt omstrukturera verksamheten till en som var helt anpassad till den nya musikmarknaden. Nu har vi – på bara ett och ett halvt år – nått det målet. Bolagets fokus är nu helt riktat mot de affärsområden som vi ser som allra viktigast: A&R, representation av ett mindre antal indielabels, digitalförsäljning samt innovativ marknadsföring och utlicensiering av samtliga rättigheter i vår breda och djupa katalog. Vi har nyligen ingått ett flertal nya och mycket spännande avtal för att säkerställa att vi även fortsättningsvis skall kunna fortsätta att konkurrera med majorbolagen på lika villkor. Allt detta för att bygga vidare på vår roll som ett starkt indiealternativ till dessa och som sådant kunna erbjuda våra artister och labels en mer dynamisk setup än deras – fast med lika stora muskler.

Ekander fortsätter:

– Vi har på kort tid blivit ett mycket mindre bolag och vi kan därigenom anpassa oss både lättare och snabbare till nya möjligheter på marknaden, såväl lokalt som globalt. Vi har drastiskt minskat våra overheads för att kunna lägga ytterligare resurser på utveckling av nya artister. När vi köpte bolaget för drygt ett år sedan hade vi en stor och tungrodd organisation med över sextio anställda och ett gigantiskt eget fysiskt lager nere i Skara – där vi satt på mer än 2 miljoner CD's från inte mindre än 250 distribuerade labels. Idag representerar vi ett avsevärt mindre antal och kan istället ge dessa labels helt skräddarsydd service utifrån deras individuella behov. Denna ompositionering har även gett oss mycket värdefull tid till affärsutveckling samt möjlighet att ta ett antal viktiga strategiska åtgärder. Vi kommer att gå ut med info om de första av de nya affärsområden som vi nu startar upp innan utgången av augusti månad, avslutar Ekander.

För att på bästa sätt kunna se till att artister och labels kan dra fördel av de många möjligheter som morgondagens musikmarknad erbjuder, så har Cosmos Music Group skapat ett antal nya roller inom organisationen:

Robert Litsén utnämns till Head of Business Development. Litsén var bland de första digitala säljarna i den svenska musikbranschen och har tillsammans med Ekander på ett fåtal år byggt upp ett av Nordens absolut främsta digitala musikbolag, IODA Nordic. Genom det exklusiva samarbetet med IODA representerar Cosmos idag en katalog på cirka två miljoner låtar för Norden, vilket gör bolaget till en av de allra största digitala repertoarkällorna på marknaden.

Litsén kommer i sin nya roll även att säkerställa att Cosmos alltid ligger längst fram när det gäller pan-nordiska set-ups samtidigt som han kommer leda arbetet att bygga vidare på lokal närvaro i nya marknader. Redan under våren öppnades Cosmos Music Germany upp, som på bara några få månader lyckats få igång både radio- och onlineintresse där för såväl Lisa Werlinder och Pauline. Cosmos verksamhet i Tyskland leds av Christopher Ludwig som tidigare har arbetat för MTV Berlin. Under de kommande 12 månaderna kommer ytterligare tre kontor att öppnas upp utanför Norden.

– Vi ser en tydlig tendens där Norden även fortsättningsvis kommer att vara en stor repertoarkälla för internationella framgångar, säger Litsén. Även om det i dag är förhållandevis enkelt att nå ut med digitala releaser globalt, så ser vi fortfarande en stor flaskhals för artister att nå nästa nivå i sina artistkarriärer utanför sitt hemmaterritorium. Här har vi på Cosmos en tydlig roll genom att aktivt arbeta med promotion och marknadsföring utanför Norden i egen regi utan att nödvändigtvis behöva vara beroende av externa bolag.

På Cosmos kontor i Oslo tillträder Kristine Björnstad rollen som nyligen utnämnd Head of Digital för Norden. Hon kommer därifrån att leda bolagets digitala säljteam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och ansvara för kampanjer och bolagets nära samarbeten med alla digitala partners. Björnstad rapporterar direkt till Robert Litsén.

Katrin Bohmans titel som Head of Local innebär att hon i denna roll, tillsammans med bolagets Creative Director (och tillika delägare) Kent (Gillström) Isaacs, kommer att leda arbetet på Sverigekontoret med att ta fram nya artister, ny musik, nya format samt planera och överse lanseringen av bolagets egna artister, liceniserad repertoar samt övriga lokala releaser.

Mattias Lörstad kommer i rollen som Head of Sales att säkerställa att försäljningen av bolagets fysiska produkter maximeras. Hans ansvar omfattar sedan tidigare också Head of Label Representation.

Suzanne Rapp, vars nya titel är Head of International, kommer tillsammans med Fredrik Ekander, delägare Cai Leitner och Robert Litsén att intensifiera de internationella lanseringarna av Cosmos lokala artister.