4 augusti 2011

EMI säljs för 4 miljarder dollar?

När den första rundan av en planerad försäljning av EMI avslutades den gångna veckan hade enligt Financial Times ”mer än tio” intressenter anmält sig. Analytiker tror nu att priset för hela EMI, om det säljs som en enhet, kan bli fyra miljarder dollar.

I februari 2011 tog banken Citigroup över ägandet av EMI. Detta sedan engelska riskkapitalbolaget Terra Firma, som 2007 köpte EMI för 5,5 miljarder dollar, inte klarat att möta låneavtalen. I det skedet värderades EMI till ca två miljarder dollar.

Bara sex månader senare kan värderingen alltså ha fördubblats. Skälen är huvudsakligen två, anser bedömare. Efter att Warner Music i början av sommaren såldes till bolaget Access Industries finns ett latent intresse att förvärva musikbolag. Att prislappen dessutom ökar anser analytiker beror på att marknaden anar att iTunes, Spotify och andra håller på att knäcka koden för hur man säljer musik digitalt. Spotify lanserades i USA under stor uppmärksamhet parallellt med att Citigroup bjöd ut EMI till hugade spekulanter.

Nästa runda i försäljningen av EMI genomförs i september.

Lars Nylin