19 maj 2011

STIM Utbetalningarna till upphovsmän och musikförlag ökade 2010

STIM har publicerat sin årsredovisning för 2010. Året har, enligt organisationen, präglats av fortsatt stora förändringar i omvärlden. Trots kraftigt minskade intäkter för de STIM-anslutnas mekaniska rättigheter ökade dock utbetalningarna till upphovsmän och musikförlag med 2,8 procent under fjolåret.

Utöver att det belopp som Stim betalar ut till upphovsmän och musikförlag (både svenska och utländska) ökade tillhör även de ökade intäkterna för framföranderättigheter i Sverige från levande musik, bakgrundsmusik och radio och tv med mera – som ökade med hela 19,9 procent 2010 – glädjeämnena i årsredovisningen.

Negativt, men inte helt oväntat, är att intäkterna för de STIM-anslutnas mekaniska rättigheter minskade med 19 procent. Dessutom minskade intäkterna för framföranderättigheter i utlandet med 12,9 procent, vilket enligt STIM dock till största delen beror dels på den starka kronan, dels på att STIM fick betydande retroaktiva belopp från Danmark 2009.

– STIM har under flera år rustat för att företräda våra medlemmars rättigheter i denna föränderliga värld, kommenterar STIM:s vd Kenth Muldin. Därför har vi satsat betydande resurser på att nationellt och internationellt licensiera våra rättigheter och att i samarbete med andra bygga upp en effektiv administration av de mycket stora volymerna av musikrapportering och verkdokumentation.

Hela årsredovisningen finns att ladda ner som pdf på:
http://www.stim.se/Documents/STIM_AR10_WEB_Uppslg.pdf

Claes Olson