3 maj 2011

Cardigans stämmer Hives

The Cardigans kräver i en stämningsansökan 18,5 miljoner från The Hives. Det är det senaste kapitlet i de tvister som uppstått bland de artister som tidigare lät Malmöbolaget Tambourine Studio sköta sin ekonomi. Totalt har det senaste året åtta olika rättstvister uppstått i sammanhanget.

I den stämningsansökan som The Cardigans juridiska ombud lämnnat in till tingsrätten i Lund hävdas att The Hives under åren 2003-2009 totalt lånade 41,6 mijoner kronor av The Cardigans. Men att man bara betalat tillbaka drygt hälten av detta. Det hävdas också att medlemmar i The Hives ägnat sig åt ”överkonsumtion.” The Cardigans har till tingsrätten lämnat i mail som de anser bevisar att medlemmarna i The Hives kände till att de lånade pengar från andra artister bland Tambourines klienter.

The Hives advokat Monica Crusner förnekar denna vetskap:

– Alla artister är i samma situation: ingen har haft en aning om de här lånen, ingen har bett om några lån och artisterna har inte blivit upplysta om att den här låneverksamheten pågick, säger advokaten till Sydsvenskan.

Crusner fortsätter:

– De har definitivt inte levt över sina tillgångar och det ska vi visa i tingsrätten. The Hives har haft glädjen att tjäna väldigt mycket pengar. Men med rockstjärnemått mätt lever killarna i bandet ett väldigt blygsamt liv.

I en skriftlig kommentar till Sydsvenskan säger Tambourine Studios att man "välkomnar The Cardigans stämning av The Hives och ser det som en logisk konsekvens av att Hives vägrar att göra rätt för sig och betala tillbaka de pengar man lånat, och haft användning för, av bl a oss och Cardigans. Vi finner det olyckligt att Hives inte velat göra upp utom rätten men tvisterna mot Hives ger samtidigt en möjlighet för oss att visa vad som verkligen hänt och motbevisa de grova och oriktiga anklagelser som riktats mot Tambourine Studios.

Totalt har under det senaste året åtta olika rättstvister uppstått i ärendet. Timbuktu har dock dragit tillbaka sin stämning mot The Hives på fyra miljoner kronor. Artisterna har gjort upp i godo. Kvarstår gör exempelvis The Hives stämning av Tambourine Studios.

Lars Nylin

Länkar till artiklar i Sydsvenskan:

http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1455021/Mangmiljontvist-kring-gitarrer.html

http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1452629/The-Cardigans-stammer-The-Hives.html

http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1456347/Tambourine-Det-finns-inga-forsvunna-pengar.html