24 mars 2011

ORGANISATION SAMI bemöter Filter

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) har reagerat på ett flertal viktiga faktafel i en artikel med rubriken ”Stjärnsmällen” i det senaste numret av tidningen Filter. Artikeln handlar om händelserna 2006, då SAMI på hösten avskedade och polisanmälde sin tidigare vd Hans Lindström.

Enligt SAMI:s nuvarande vd Stefan Lagrell innehåller den aktuella artikeln i mars/april-numret av Filter (nr. 19) ett antal allvarliga faktafel och ger en obalanserad bild av det som hände. SAMI har inför publiceringen påpekat felaktigheterna för artikelförfattaren Olle Niklasson och Filters redaktion, men tidningen har bortsett från detta.

– Vi på SAMI tycker att det är bra att det blir ännu mer känt vad vår tidigare vd utsatte organisationen för. Däremot har Olle Niklasson och tidningen Filter valt att bortse från viktiga fakta, säger Stefan Lagrell.

I artikeln påstås felaktigt att rättighetshavarna de senaste tio åren fått dela på mellan 100 och 150 Mkr per år. Enligt SAMI låg utbetalningarna under åren 2000-2006 på mellan 40 och 60 miljoner kronor. Sedan dess har utbetalningarna ökat och de senaste fyra åren legat på mellan 74 och 100 miljoner kronor.

I artikeln påstås även att SAMI:s Nationalpalatset på Regeringsgatan i Stockholm – mer känt som Nalen – belånades med 15 miljoner årligen 2000-2004. Rätt skall enligt SAMI vara att belåningen ökade med i genomsnitt 9,5 miljoner kronor per år under perioden. Vidare påstås att SAMI kräver tillbaka pengar från Göteborgs kommunala fastighetsbolag, när det är Storan Evenemang & Konferens AB som kräver tillbaka felaktigt inbetald hyra.

I artikeln hävdas att SAMI sedan Hans Lindströms uppsägning försökt att dölja fakta, men SAMI menar att man kontinuerligt har informerat de anslutna om de felaktigheter som gjordes av Lindström.

Artikelns påstående att man på SAMI:s kontor köpt papperskorgar som kostat 8 000 kronor styck har enligt organisationen inte någon som helst förankring i verkligheten.

Olle Niklasson skriver i sin artikel att det har rått ”en bitter fiendskap” mellan förbunden sedan SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund) bröt sig ur Musikerförbundet. Enligt SAMI:s styrelseordförande Jan Granvik pågick striden fram till 2006, men upphörde efter att Hans Lindström fått sparken – något som Jan Granvik inför publiceringen påpekade för artikelförfattaren.

I samband med avskedandet av Hans Lindström i september 2006 hävdade SAMI:s styrelse bl.a att Lindström agerat trolöst mot huvudman. Just nu pågår en förundersökning hos Ekobrottsmyndigheten och Hans Lindström har delgivits misstanke om grov trolöshet mot huvudman.

Claes Olson