10 december 2010

STATENS KULTURRÅD 163 musikgrupper får bidrag

Kulturrådet fördelar 11,6 miljoner kronor till 163 fria musikgrupper för nästa år. Bland de grupper som får verksamhetsbidrag för första gången återfinns bl.a The Radio Dept.

Kulturrådet konstaterar även att andelen kvinnliga musiker som är kvinnor det senaste året har ökat med fyra procent och nu utgör 29 procent. Även kvinnors andel av konstnärlig ledning har ökat med 2 procent, från 29 till 31 procent.

Kulturrådet har prioriterat ansökningarna utifrån konstnärlig utveckling och förnyelse samt mångfald, regional spridning, jämställdhet samt barn- och ungdomars perspektiv. 1,2 miljoner kronor går den här gången till verksamhet som riktar sig till barn, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Claes Olson

Länk:
www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/