10 december 2010

SAMI Överenskommelse med förre vd:n Hans Lindström

Svenska Musikers och Artisters Intresseorganisation (SAMI) har träffat en överenskommelse med den 2006 avskedade vd:n Hans Lindström. Uppgörelsen innebär att båda parter lägger ned de riktade kraven på varandra.

– Uppgörelsen visar att SAMI:s styrelse hade grund för avskedandet och att agerandet var korrekt, kommenterar SAMI:s nuvarande vd Stefan Lagrell.

– Vad som är viktigare är att SAMI:s styrelse, ledning och personal nu kan lägga energin på att fokusera framåt och verka för svenska artisters och musikers upphovsrättsliga intressen, konstaterar han. Det är därför vi finns till.

Formellt innebär överenskommelsen att Hans Lindström återkallar sin talan i målet och därmed accepterar avskedandet utan ersättningsanspråk, vilket innebär att Hans Lindström inte får något avgångsvederlag.

SAMI återkallar sina skadeståndsanspråk mot Hans Lindström, vilket innebär att de i målet aktuella tvistefrågorna reglerade. Respektive part står för sina rättegångskostnader.

Den brottsutredning av Hans Lindström som för närvarande pågår hos Ekobrottsmyndigheten påverkas inte av den nu slutna överrenskommelsen.

Claes Olson