25 november 2010

POLITIK Första träffen med Rådet för kulturella och kreativa näringar

I tisdags hade näringsminister Maud Olofsson och kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth sin första träff med det nyinstiftade Rådet för kulturella och kreativa näringar. Rådets roll är att bistå regeringen i arbetet med handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar men också att stimulera till en bredare diskussion om hur entreprenörskap och innovation kan kopplas till konstnärlig kompetens och kreativitet.

– Genom att synliggöra och öka förståelsen för hur kultur och kreativitet kan bidra till ökat värdeskapande på flera nivåer kan vi få både ökad tillväxt och ett bättre samhälle, sa Maud Olofsson i en första kommentar efter tisdagens träff.

Rådet för kulturella och kreativa näringar leds av Sven-Olof Bodenfors, har till uppgift att bistå regeringen i arbetet med den nationella handlingsplanen. I uppdraget ingår även att initiera och stimulera en bredare diskussion om kultur och kreativitet och vad det kan innebära både för företagen och för samhället i stort.

Utöver Sven-Olof Bodenfors ingår följande ledamöter i rådet Anna Carrfors Bråkenhielm (Passion for Business), David Eriksson (North Kingdom, Skellefteå), Lotta Lekvall (Nätverkstan, Göteborg), Stina Lindholm (Skulpturfabriken, Gotland), Dominic Power (Docent, Uppsala universitet), Birgitta Svendén (Kungliga Operan, Stockholm), Bea Szenfeld (modeskapare, Stockholm), Mattias Wikner (Wikners i Persåsen, Jämtland), Martin Q Larsson (ordförande, Föreningen Svenska Tonsättare) och Rasoul Nejadmehr (Kulturföreningen Farhang, Stockholm).

– Erfarenheter och idéer från rådets medlemmar kommer att vara viktiga för det fortsatta arbetet med att främja de kulturella och kreativa näringarna för fler jobb i nya och växande företag i hela landet, säger näringsminister Maud Olofsson.

– Att kulturföretagandets villkor och utvecklingsmöjligheter får ett särskilt forum ser jag som ett utmärkt exempel på den moderna kulturpolitik som kännetecknas av samarbeten och ömsesidig förståelse mellan olika delar av samhällslivet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Förra året beslutade regeringen om en satsning på 73 miljoner i sin kulturella och kreativa handlingsplan, som har till mål att skapa långsiktigt goda förutsättningar för entreprenörskap inom kulturella och kreativa näringar så att dagens och morgondagens företagare inom kulturella och kreativa näringar ska kunna utveckla sina affärsidéer och sitt företagande. Handlingsplanen har även till syfte att utveckla nya samarbeten mellan kultur och näringsliv som kan berika båda parter och bidra till nytänkande.

Regeringens råd för kulturella och kreativa näringar ska bidra till att stärka både det nationella och regionala arbetet med kultur och kreativitet som viktiga drivkrafter för hållbar utveckling och tillväxt.

En fråga som många inom musikbranschen ställer sig just nu är om inte Rådet för kulturella och kreativa näringar skall vara ett av de sammanhang där hela den samlade svenska musikbranschen representeras av den nybildade paraplyorganisationen Musiksveriges företrädare.

Claes Olson