8 november 2010

Bonnier Music Publishing begärs i konkurs

Med obetalda skulder på drygt 20 miljoner kronor har Bonnier Music Publishing begärts i konkurs. Största fordringsägare är det stora holländska förlaget Imagem med krav på över 13 miljoner kronor. Tidigare i höst har dessutom arbetsdomstolen dömt de nya ägarna att betala ekonomisk ersättning till en före detta anställd. Musikförlagets verksamhet är idag flyttad till Tyskland där dess nya huvudägare Termidor har sitt huvudkontor.

Det tyska bolaget Termidor Musikverlag Verwaltungs GmbH, som sedan oktober 2008 är huvudägare av Bonnier Music Publishing, har hela tiden hävdat att man inte blivit upplysta av Bonnier Entertainment om den stora skuld till Imagem som man fick ärva vid förvärvet av bolaget. Detta är enligt det svenska musikförlagets dåvarande vd Lars Wiggman lögn.

– Att inte BMP visste om detta är en ren lögn och juridisk taktik från de nya ägarnas sida, säger han till Realtid.se.

Till MI säger Lars Wiggman:

-Jag tycker det är mycket sorgligt att just när BMP var på väg att nå uppsatta mål och hade fått ett mycket bra rykte både nationellt och internationellt, så såldes det till fel ägare på fel sätt! Det känns framför allt tråkigt att inte kunna fullfölja det framgångsrika arbete som gjorde att låtskrivare som Miss Li, Swingfly, Aleena och Pelle Carlberg m. fl. fick stadigt ökande utlandsintäkter bl a tack vare stora synkar. Jag hoppas fortfarande att en seriös aktör kan ta över verksamheten och se till att både Imagem och övriga rättsinnehavare, musikförlag och upphovsmän får sina royalties till slut.

En före detta anställd på Bonnier Music Publishing – senare anställd en tid på Lars Wiggmans nya bolag Mars Music – har begärt musikförlaget i konkurs för obetald lön och semesterersättning. I oktober dömde arbetsdomstolen bolaget att ge ekonomisk ersättning till kvinnan.

Bonnier Music Publishing har trätt i likvidation. I en utredningsrapport från Kronofogden 27 oktober saknar Bonnier Music Publishing idag utmätningsbara tillgångar.

– Bonnierkoncernen har i hög grad skapats på basis av upphovsrätt och då är det förbluffande att man genom att sälja sitt musikförlag utan att försäkra sig om köparnas kompetens och resurser äventyrat förpliktelserna gentemot upphovsrättsinnehavare över hela världen. Detta kommer nu att kosta Bonnier ett mycket högt pris, kommenterar en internationellt etablerad svensk musikförläggare, som på grund av affärens omfattning tills vidare önskar vara anonym.

Musikindustrin återkommer inom kort med nya fakta och kommentarer till fallet, som är den största affären i sitt slag någonsin i svensk musikbranschs historia.

Fotnot: det bör förtydligas att nuvarande Cosmos Music Group, f d Bonnier Amigo Music Group, inte har någon roll i affären, allt har skett efter att Termidor år 2008 köpte musikförlaget från Bonnier Entertainment.

Claes Olson

Länk:
Artikel om Bonnier Music Publishing i Realtid.se