20 oktober 2010

En lyckad branschdag för utsåld salong på Rival

I måndags arrangerades för andra året STIM Music Expo i Stockholm. Det var mer än fullsatt i den stora biografsalongen på Rival när STIM:s kommunikationschef Susanne Bodin och Fredrik Lomäng, chef för organisationens medlemsservice, hälsade deltagarna välkomna till vad som kom att bli en heldag i ordets alla bemärkelser. Petra Markgren Wangler ledde på ett både kunnigt och inspirerande sätt ett flertal paneler, bl.a på temat Så lyckas du som musikskapare (bilden).

Årets STIM Music Expo fokuserade framför allt på två frågor: Hur skriver man bra låtar? Hur tjänar man pengar på sin musik? Ursprungligen var idén med evenemanget att bli en årligen återkommande träffpunkt för organisationen och dess medlemmar, en i ännu större utsträckning än på Nalen i fjol fanns det i år många representanter även från andra delar av branschen på plats – såväl på scenen som i salongen.

Dagens första programinslag var en politikerdebatt, som dessvärre kom att präglas av de närvarande riksdagsledamöternas uppseendeväckande brist på inte bara kunskap, utan även engagemang i ämnet ”musik”. Varken regeringspartiet Moderaterna eller Sverigedemokraterna hade bemödat sig om att skicka någon representant. Av de närvarande utmärkte sig socialdemokraternas Agneta Gille särskilt illa, genom att dels slå fast att hon inte var så insatt på musikområdet (hennes specialämne är idrott), dels – när diskussionen om ersättning till låtskrivare och artister kom upp – exemplifiera sin inställning med att berätta att hon själv sjunger och spelar i en revy ”och gärna gör det, utan någon som helst ersättning”. Till Agneta Gilles försvar bör dock framhållas att hon agerade snabbinkallad ersättare för Leif Pagrotsky, som p.g.a. sen hemkomst från en Asien-resa kunde komma först på eftermiddagen.

Politikerfrågorna från jazzsångerskan Lina Nyberg, låtskrivaren Lasse Andersson, Kathrine Bergström (Kitty Goes To Tokyo), Alfons Karabuda (SKAP), Martin Q Larsson och Chrichan Larson (båda fst) flög tyvärr ofta över huvudet på politikerpanelen. Oavsett om det rörde sig om kultursponsring, upphovsrättslig ersättning, fildelning eller Statens Musikverk.
Hela politikerdebatten filmades och finns upplagd av STIM – se länk nedan!

Två av dagens mest uppskattade inslag var de ”hitstorier” som berättades av Lisa Miskovsky respektive Robin Lynch och Niklas Olovson. I ett tredje seminarium på ungefär samma tema diskuterade Jörgen Elofsson, Andreas Carlsson, Aleena Gibson och Fredrik Thomander internationella co-writes. Alla sju nämnda bjöd frikostigt på både sig själva och sina kunskaper och erfarenheter. Flera i publiken ställde frågor som gavs lärorika svar.

Andreas Carlsson framhöll musikens värde som ”eskapism”:
– Musik handlar mycket om drömmar. Och tar man bort drömmarna så blir livet ganska tomt…
Han passade dessutom på att skicka en tydlig passning till den föregående politikerduellen:
– Jag tycker att kulturen verkligen borde lyftas fram som en viktig politisk fråga. Jag efterlyser en större debatt om hur musik, film och litteratur ska kunna leva i framtiden!
– Jag tycker att Sverige som ett ledande land på många områden, bland annat musiken, skulle försöka bli ledande även inom det upphovsrättsliga, sa Aleena Gibson.

Under rubriken Hur mår Festivalsverige? diskuterade förgrundsfigurerna för några av Sveriges största och mest betydelsefulla musikfestivaler inom sina respektive genrer bland annat den s.k. ”festivaldöden”. På frågan om ifall det kanske rent av finns för många svenska festivaler svarade Patric Hammar från Peace & Love att antalet snarast bara är en avspegling av den fantastiska livescenen i Sverige just nu.

När festivalernas STIM-avgifter kom upp på agendan, så hettade det till i diskussionen. Festivalrepresentanterna ifrågasatte på inget sätt upphovsmännen rätt till ersättning, men menade att själva ersättningsgrunderna ofta slår fel – och i värsta fall kan få en dämpande effekt på musiklivet. STIM:s vice vd Eva Modin fick gå i försvarsställning.

Per Alexandersson, känd från bl.a Hultsfredsfestivalen och Malmöfestivalen, riktade även han kritik åt politikerhåll.
– Man kan ju bara konstatera att den praktiska kulturpolitiken, oavsett regim, är ”Kalle Anka”. Och sak vi diskutera festivalekonomi och kulturpolitik så ska vi framför allt diskutera utskänkningstillstånd och polistillstånd, där det råder helt olika förhållanden runt om i landet.

Dagens sista större panel på temat Så lyckas du som musikskapare tillhörde förstås de som var av störst intresse för alla de många STIM-medlemmarna på plats. Universal Music Publishings vd Martin Ingeström, Petri H Lundén och Patrik Larsson från Hagenburg respektive Headlock Management, Anna Moore (Moore To Be PR) och Elisabet Widlund (från det huvudsakligen på konstmusik inriktade bolaget Förnuft & Känsla) diskuterade bl.a nya intäktskällor för musikskapare och behovet av profilering, både som artist och låtskrivare. I frågestunden fick framför allt Martin Ingeström besvara frågor om hur ett musikförlag jobbar och vad man som låtskrivare bör tänka på när man söker kontakt med ”branschen”.

Efter den stora utdelningen av årets STIM-stipendier, samt prisutdelning till årets vinnare av Atterbergpriset (Anders Hultqvist) och STIM:s Skriftställarstipendium (Klas Gustafsson) avslutades scenprogrammet med en ”överraskningsintervju” där Petra Markgren Wangler bjöd på ett personligt samtal med Marie Ledin. Marie fick berätta både om barndomen, ungdomen, den senare karriären i såväl musik- som bokbranschen, Polar Music Prize – och naturligtvis lyssnade alla extra spänt på hennes minnen och historier från åren med ABBA och pappa Stikkan.

– Musiken är en så otroligt viktig kulturbärare, konstaterade Marie Ledin avslutningsvis och riktade en önskan om att politikern ska erkänna hela kulturlivets betydelse för Sverige.
– De kan ju åtminstone försöka uppmuntra det lite! Det är verkligen dags för en generell statushöjning…

Petra Markgren Wangler var under hela dagen fullkomligt lysande i sin roll som moderator. Med energi, personligt engagemang och med säker insikt i frågeställningarna på agendan klarade hon av att med såväl allvar som välbehövlig humor hålla åhörarnas intresse på topp. De avslutande applåderna för henne var oerhört välförtjänta.

Redan år två känns det som om STIM med sitt Music Expo har lyckats etablera ett länge efterlängtaf mötesforum för det svenska musiklivet och hela den svenska musikbranschen. För det initiativet förtjänar man ett rungande tack även i leden utanför medlemmarna i den egna organisationen.

Claes Olson

Länk:
STIM MUSIC EXPO 2010 Politikerduellen

Fler filmer från evenemanget fläggs ut på www.mmonline.se allteftersom de blir klara.