30 september 2010

CREATORS NETWORK Internationell lansering i Warsawa

Som uppföljning av Creators Conference i Stockholm i våras lanserades 22 september det nya nätverket Creators Network officiellt i samband med ArtMusFair på Fredryk Chopin University of Music i Warsawa. Idén är svensk och intiativet kommer från Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP), Föreningen Svenska Tonsättare (fst) och Svensk Musik – men nätverket är i högsta grad internationellt.

Ett hundratal representanter från musikorganisationer runt om i Europa fanns på plats när SKAP:s ordförande Alfons Karabuda inledde Warsawa-konferensen med att hälsa alla välkomna och klargöra för syftet med Creators Network. Han blickade tillbaka på den mycket lyckade Creators Conference i våras och betonade huvudsyftet ”added value in the creative world”.

En panel bestående av den engelske managern och musikbranschlegendaren Peter Jenner, Patrick Rackow från The British Association of Songwriters, Composers and Authors (BASCA), den italienske kompositören Lornzo Ferraro och fst:s ordförande Martin Q Larsson inledde diskussionen av vad som hänt sedan konferensen i våras och vad de anser vara de viktigaste målen med Creators Network.

Peter Jenner sammanfattade kärnfullt det hela genom att konstatera att en av de absolut viktigaste ambitionerna måste vara att försöka säkerställa att den digitala revolutionen gynnar artisterna och upphovsmännen – inte tvärtom.

Alfons Karabuda drog paralleller med bildandet av Kulturskaparna i Sverige och gav uttryck för en förhoppning om att Creators Network ska komma att stärka kreatörernas roll och utveckling på området även internationellt.
– Men för att uppnå detta krävs att kreatörerna själva aktivt bidrar till debatten.

Lorenzo Ferraro menade att det är tillgängligheten på nätet som styr utvecklingen och betonade bl.a nödvändigheten av att diskutera möjligheterna att få ersättning från YouTube. Han fick medhåll från flera i panelen som instämde i att YouTube är en av de viktigaste nya digitala distributionsformerna som man snarast måste försöka få till stånd en lösning på ersättningsfrågan med.

Peter Jenner berättade om en skivhandlare i England som uttryckt att det är tragiskt att det idag är svårare att öppna en legal näthandel än att öppna en vanlig gammaldags skivaffär. Jenner menade att utvecklingen alltför länge har hämmtas av ”folk som varit med och sålt plastbitar” och därför inte kunnat relatera till den nya verkligheten.
– Vi måste helt enkelt finna en globalt fungerande lösning på hur och vilka som ska ha betalt för sina rättigheter och så snart som möjligt enas i rättighetsfrågorna. Musiken finns redan tillgänglig överallt på nätet, så det är vår uppgift att se till att ersättningslösningarna blir både enklare, snabbare och effektivare. Kreatörerna måste börja kunna få betalt.
– Det är viktigt att gå i dialog med de stora bolagen, för de vill verkligen ha den dialogen och så snart som möjligt nå en uppgörelse. Folk, musikköpare i allmänhet, vill veta att pengarna i slutändan hamnar i rätt fickor.

En annan av de frågor som diskuterades var den omfattande licenseringsproblematiken, som alla var eniga om även den kräver en snar lösning i någon form.

Martin Q Larsson konstaterade att såväl vårens Creators Conference som Creators Network är symptom på att man idag inte behöver invänta de stora musikbolagens agerande, utan att kreatörerna själva kan ta initiativet och agera.

Avslutningsvis demonstrerade projektledare Esbjörn Mårtensson www.creatorsnetwork.net och förklarade dess potentiella användningsområden. Utöver tillgången till det stora internationella nätverket av kreatörer finns bland annat ett diskussionsforum samt en specialinriktad nyhetssajt på hemsidan.
– Men det är viktigt att komma ihåg att Creators Network är ett redskap som bara fungerar ifall vi använder det.

Efter konferensen fortsatte nätverkandet och diskussionerna under mer informella förhållanden i en av universitetets restauranger, där Svensk Musik, SKAP och fst agerade värdar. Svensk Musiks vd Stina Westerberg tackade för uppslutningen och riktade ett särskilt tack till medarrangörerna i sin polska systerorganisation.

Creators Networks projektledare Esbjörn Mårtensson hade anledning att vara nöjd med eftermiddagen på universitetet i Warsawa.
– Jag tycker att debatten som kom igång verkligen visade att det behövs ett fokuserat forum för de här diskussionerna. Vi är på rätt väg, tycker jag! Närmast ska vi nu vidareutveckla vår sajt. Det roliga är ju att vi i och med lanseringen av hemsidan nu verkligen kommer att kunna vara up-to-date och dagsaktuella i diskussionerna.

– Det har redan börjat droppa in flera nya intressanta anmälningar till Creative Network på nätet. Det är ju en lite tröskel i och med att vi måste nå ut med budskapet och sedan få för kreatörerna att själva leta upp sajten och registrera sig, men jag har hört från såväl Italien som Frankrike att intresset är stort för att komma med i nätverket.

Utöver de svenska värdarna Alfons Karabuda, Martin Q Larsson och Stina Westerberg fanns även bl.a Mårten Karlsson och Örjan Strömberg (SKAP), Chrichan Larsson (fst), Stina Lyles (Nordiska Komponistrådet) samt Monika Ekmark och Johan Bergby (Svenska Musikförläggareföreningen / SMFF) på plats i Warsawa.

Nu fortsätter nätverkandet på www.creatorsnetwork.net.

Claes Olson

Länk:
www.creatorsnetwork.net