21 september 2010

CREATORS NETWORK Nytt internationellt nätverk lanseras på konferens i Warsawa

Den mycket uppmärksammade och lyckade Creators Conference i mars blev startskottet för bildandet av The Creators Network. Den här veckan lanseras nätverket och arrangerar sin första konferens i Warsawa. Ett tiotal svenska representanter för Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP), Föreningen Svenska Tonsättare (fst) och Svensk Musik medverkar.

Nyckelorden för det nybildade nätverket Creators Network är Creativity, Cooperation och Communication. Alfons Karabuda, ordförande i SKAP (en av initiativtagarna till Creators Conference på Rival i Stockholm i våras) ser The Creators Network som en internationell plattform för en kreativ utveckling.

Alfons Karabuda är kompositör och sedan ett par år tillbaka ordförande i SKAP. Han är dessutom Executive Chairman i European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) och ordförande i the Alliance of Popular Composer Organisations in Europe (APCOE). Tidigare i år var han även involverad i bildandet av organisationen Kulturskaparna.

– För någon vecka sedan fyllde Kulturskaparna ett halvår, berättar han. Det har varit sex intensiva månader och som talesperson kan jag inte annat än säga att såväl samarbetsprojektet som mitt eget engagemang under den tiden vuxit till något långt större än jag kunde förutse förra vintern. Det är förstås bara positivt. Att vi etablerat en röst för enskilda kulturskapare i upphovsrättsdebatten, skapat nya kontaktytor för konstruktiva samtal och hittat goda former för samarbete mellan de organisationer som företräder konstnärer inom alla kulturyttringar är något att glädja sig åt. Och det ger mersmak. När jag ser det engagemang som upphovsmännen och utövarna bakom Kulturskaparna visar är det svårt, för att inte säga omöjligt, att låta bli att smittas. Man vill göra mer.

– Nu lanserar vi, som en naturlig följd av Creators Conference och som ett perspektiv på frågorna som Kulturskaparna arbetar med, plattformen Creators Network – ett verktyg för alla som vill föra den kreativa utvecklingen framåt.
Enligt Karabuda är syftet inte att skapa en ny organisation, utan att skapa en miljö för lösningar.

– De sätt som samhället betraktar kreativitet på har förändrats under historiens gång, liksom själva begreppet kreativitet i sig. Det räcker inte längre för kulturskapare att vara kreativa i sitt skapande, utan de måste också vara kreativa när det gäller att möjliggöra framtida skapande genom nya tekniska lösningar och effektiva licensieringsmodeller.

– Genom Creators Network får Kulturskaparna således möjlighet till ett nytt perspektiv – och ett internationellt sådant. Genom att arbeta över gränserna för kulturyttringar, genrer och dessutom nationer, gör vi det inte enkelt för oss. Men de steg vi tar får desto större chans att vara faktiskt genomförbara i en värld där kulturen, skapandet och tillgängliggörandet inte längre känner några gränser. Creators Network kommer att fylla en viktig funktion för att vrida och vända på frågor, se saker från ett skapande perspektiv, ständigt med ett mervärde för alla som deltar i det att vi bygger en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank.

Veckans konferens i Warsawa, som arrangeras i samband med den årliga musikmässan ArtMusFair, inleds med en återblick av Patrick Rackov (engelska BASCA) på vårens Creators Conference på Rival i Stockholm och som talare. Därefter följer en paneldebatt om dagsläget och eventuellt förväntade framtida förändringar inom den närmaste framtiden.

Alfons Karabuda kommer att tala om målsättningen med Creators Network, hur arbetet inom det nya nätverket bör bedrivas för att leda framåt samt om nödvändigheten av att upprätta ett slags letter of intent. Resterande tid kommer sedan att ägnas åt nätverkande mellan de internationella delegaterna på plats.

Värdar för get together-minglet är Alfons Karabuda, Stina Westerberg från Svensk Musik och Martin Q Larsson från fst. Förutom ovannämnda trio medverkar även Mårten Karlsson, Johan Hammarbäck och Örjan Strandberg från SKAP, Chrichian Larsson och Paula af Malmborg från Föreningen Svenska Tonsättare (fst) samt Stefan von Ajkay från Svensk Musik.

Musikindustrin återkommer senare i veckan med en rapport från Warsawa.

Claes Olson