25 augusti 2010

Arvika kommun öppna för att hjälpa Arvikafestivalen

Precis som MI rapporterat finns det en öppning för att Arvika kommun går in och hjälper den krisdrabbade festivalen i Värmlandstaden. Om arrangerande rockföreningen Galaxen lyckas övertyga övriga fordringsägare att säga ja till en rekonstruktion kan kommunen kan komma att skriva av sina fordringar på festivalen.

– Det är ett stort och viktigt steg att kommunen kan tänka sig att hjälpa oss, men vi har fortfarande en lång väg kvar. Det är ett tufft läge för oss, säger festivalansvarige Olov Hallberg till TT Spektra.

Utöver avskrivningen av skulden kommer Arvika kommun eventuellt också att köpa utrustning och inventarier på kulturhuset Ritz, som även det drivs av föreningen Galaxen.

Galaxen är skyldig Arvika kommun cirka en miljon kronor. Arvikafestivalens totala skulder uppgår till runt sju miljoner kronor. Galaxen har till 31/8 på sig att arbeta fram en lösning.

Tidningen Nya Wermlands-Tidningen citerade på onsdagen ett brev från kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson (S) där denne skriver:

”Oavsett hur man ser på festivalen och Galaxen som ansvarig förening känner vi en stor respekt för de ungdomar som visat ett enormt engagemang och lagt ned ett stort arbete under alla dessa år för att ge Arvika en festival med hög kvalitet, som arbetat för att stärka utvecklingspotentialen för Arvikas ungdomar och Arvika kommun.”

Lars Nylin