30 maj 2010

SKAP Stipendieutdelning och vårfest på Nordiska Muséet