6 maj 2010

STIM-pengar till rekordmånga

STIM:s årsredovisning för 2009 visar att ett rekordstort antal musikskapare under året fick sin musik spelad någonstans.

Årsredovisningen berättar att totalt 25 169 personer fick sina verk använda någonstans under året. För 2008 var motsvarande siffra 23 374, en ökning med 1795 personer, eller 7,7%.

Under 2009 anmäldes det in 50 329 nya svenska musikverk. Stim fick under det gångna året 2999 nya medlemmar, och med det är nu antalet Stim-anslutna musikskapare 59 054.

– Precis som inom svensk idrott, finns det i musikens värld en stor bredd.
Allt från de som har musiken som en bisyssla till ett mindre antal utövare
som är musikens svar på Zlatan och Charlotte Kalla. Vi på Stim arbetar för
alla, både stora och små. Vi stöttar inte bara svenskt musikliv genom att
betala ut Stimpengar när upphovsmännens musik framförs offentligt, utan
även genom våra stipendier som årligen ger ett 100-tal hårt arbetande
musikskapare ett tillskott i kassan, säger Susanne Bodin, Stims
kommunikationschef.

Årsredovisningen finns att hämta på www.stim.se

Lars Nylin