4 mars 2010

BorderBlaster-affären fortsätter

MI rapporterade tidigare i veckan om de anklagelser om bedrägeri som riktas mot bolaget BorderBlaster. På torsdagen fortsatte anklagelserna att hagla och även organisationen Svensk Musik har blivit inblandade. BorderBlaster fortsätter å sin sida att bestrida anklagelserna.

Inga av de bolag som under torsdagen hörde av sig till MI vill framträda under namn. Men anklagelserna går i samma anda som de från The End Studio i Lund – som nu agerar polisiärt mot det Stockholmsbaserade musikbolaget BorderBlaster. Man hävdar alltså att BorderBlaster satt i system att inte betala räkningar. De som kontaktat MI är främst inspelningsstudior, men även mastringsstudior och ett hotell. BorderBlaster bestrider anklagelserna och menar att det handlat om uppdrag som inte utförts enligt bolagets önskemål.

Även det STIM-ägda informationscentrat Svensk Musik har dragits in i affären eftersom kontoret har ett indirekt samarbete med BorderBlaster via den ideella organisationen European Urban and Music Culture Organisation.
På Svensk Musik säger vd Stina Westerberg till MI:
– Eftersom jag hittills inte har något att klaga på när det gäller vårt samarbete så blir situationen något overklig som du förstår. Svensk Musik har samarbetat tidigare, innan jag började som vd, med Border Blaster som ju är European Music Offices svenska partner i Diversidad-projketet. Inte heller då har jag fått någon uppfattning om att det skulle ha varit annat än tillfredsställande.

Westerberg berättar att flera efter MI:s bevakning vänt sig till henne för att lämna uppgifter om BorderBlaster:
– Det känns lite konstigt ärligt talat. Jag tycker det är rimligt att avvakta eventuell stämningsansökan och rättsprocess. Jag har sökt Karin Rask (partner i BorderBlaster/reds.anm) för att få återrapportering men inte fått något svar ännu. Självklart kommer vi att behöva agera på något sätt om allt det som nu kommer fram stämmer.

Lars Nylin