16 februari 2010

The Creators Conference program växer

Idag presenterade arrangerande SKAP, FST och Swedish Music Information Center tre nya namn till the Creators Conference i Stockholm i mars. Till det tidigare offentligjorda konferensprogrammet har tillkommit Åsa Carild (Music Manager, Nokia) Palle Dahlstedt (kompositör, improvisatör och forskare vid Chalmers Tekniska Universitet) och Jon Karlung (vd, Bahnhof).

Konferensen kommer i huvudsak att diskutera vad man kan göra för att uppmuntra en framtida dynamisk och kreativ kultur och samtidigt kunna tillhandahålla konsumenten musik, media och underhållning som en tillgänglig och prisvärd produkt.

– Speciellt relevant för just den här konferensens tema, och i ljuset av dagens musikteknologi, är mitt intresse för relationen mellan de som skapar verktygen, verktyget och artisten, samt den alltmer ökade komplexiteten ifråga om upphovsmannaskapet i förhållande till generative music, säger Palle Dahlstedt, som hälsar att han ser fram emot den internationella konferensen i Sverige, arrangerad av kreatörerna och deras organisationer.

– Jag hoppas kunna bidra med något av intresse från den andra sidan, det vill saga ur operatörens perspektiv, kommenterar Jon Karlung. Jag tycker att man mer borde utforska de nya möjligheterna för entreprenörer i musikindustrin.

Den legendariska managern och producenten Peter Jenner (tidigare bl.a manager för Pink Floyd och The Clash) och advokaten Bennett Lincoff (specialist på immateriella rättigheter) är ett par av de tidigare bekräftade konferensdeltagarna.
På agendan står bl.a punkter som:
– Mervärdet i den digitala världen, sett ur kreatörens perspektiv.
– Hur uppmuntras en framtida dynamisk och kreativ kultur?
– Hur kan vi erbjuda konsumenten musik/media/underhållning som en lätttillgänglig och prisvärd produkt i fortsättningen?

Seminariedagen kommer att bestå av följande tre paneldiskussioner: Tekniska vägval i framtiden (frågor om teknik, licenslösningar och betalningsansvar m.m.). Framtida nyckelfunktioner (Vem eller vilka behövs? Hit är bl.a musikförläggare inbjudna för att berätta på vilket sätt de står för ett mervärde för konsumenter och kreatörer i den digitala världen) samt Att möta morgondagens behov (Hur ser framtidens kreatörer och konsumenter på det som byggts upp idag? Hur ser behoven ut imorgon?)

The Creators Conference arrangeras 10 mars på Hotel Rival I Stockholm.

Claes Olson

Länk:
www.creatorsconference.se