18 januari 2010

Musikförsäljningen ökade 10,2 procent under 2009

Efter närmare tio år av fallande musikförsäljning i Sverige innebar 2009 äntligen ett efterlängtat trendbrott. Totalt ökade försäljningen under fjolåret med 10,2 procent i värde. Med en ökning på hela 98,6 procent nästan fördubblades den digitala musikförsäljningen och de digitala musiktjänsterna svarar nu för 16,3 procent – närmare en sjättedel – av Sveriges totala musikförsäljning. Fortfarande är dock den legala musikmarknaden nästan halverad jämfört med för tio år sedan.

I helgen presenterade den svenska branschorganisationen GLF (Grammofonleverantörernas Förening) sin statistik för 2009. Totalt såldes det under 2009 musik för 861,5 miljoner kronor från distributörsledet mot återförsäljare och konsumenter. Efter flera års nedgång ökade albumförsäljningen såväl i antal sålda exemplar (7,6 procent) som i kronor (1.9 procent).

Under 2009 stod albumförsäljningen för 80 procent av den totala musikförsäljningen. Däremot halverades singelförsäljningen (oräknat den digitala) som nu är nere på 366 000 exemplar, vilket kan jämföras med de närmare 16 miljoner sålda album som i fjol till ett värde av närmare 700 miljoner kronor.

Med 16,2 procent marknadsandel för den digitala musikförsäljningen ligger Sverige fortfarande långt efter t.ex USA, där motsvarande andel är cirka 40 procent.
Sverige är dock ett av de få länder i världen där musikbranschen har lyckats vända 00-talets nedgång till ett positivt resultat. Den amerikanska försäljningsstatistik som redovisades i förra veckan visade dock även den på att musikförsäljningen ökat under det senaste året.
– USA har redan tidigare haft en otroligt mycket tuffare linje mot fildelning än vi någonsin varit i närheten av i Sverige, konstaterar IFPI:s ordförande Ludvig Werner till TT.

Olika former av download-försäljning hade under fjolåret fortfarande för en större marknadsandel än de streamade digitaltjänsterna (53,9 resp. 46,1 procent), men det största utropstecknet i fjolårsstatistiken är att intäkterna från streaming (Spotify etc) ökade med hela 438 procent.
– Jag tror att den viktigaste anledningen till att det vänt uppåt är att det kommit bättre legala tjänster. Sedan är jag så stockkonservativ att jag också tror att det hjälpt att vi fick Ipred, säger Ludvig Werner.
– Sedan har det blivit mer medieintresse för lagliga tjänster. Jag tror att det fått både pirater och andra att leta sig fram till de här tjänsterna, fortsätter han.

Musikindustrins Digitalnytt-redaktör Daniel Johansson (Trendmaze-grundare samt forskare på KTH i Stockholm m.m.) tror även han att många ungdomar det senaste året har övergått från traditionell fildelning av musik till streaming-tjänster av typen Spotify.
– I en engelsk undersökning har fildelningen av musik fallit i åldersgruppen 14—18 år, från 42 procent till 26 procent, berättar han.
– Det har gjorts en hel del undersökningar under förra året och en viktig faktor till den ökade legala musikförsäljningen är ett förändrat musikbeteende hos de yngre grupperna som varit de största fildelarna.

Av GLF:s statistik framgår även att den svenska repertoarens andel av musikförsäljningen fortsätter att växa. Under fjolåret var den blågula andelen 47,7 procent, vilket innebar en procentenhets ökning jämfört med 46,7 procent 2008.

Claes Olson

Länk:

GLF:s marknadsandelar och jämförande statistik:
http://www.ifpi.se/?page_id=491