7 januari 2010

Musikförsäljningen I USA upp 2,1 procent 2009

Enligt Nielsen SoundScans rapport för 2009 ökade musikförsälningen i USA med 2,1 % under 2009. Det mest anmärkningsvärda i statistiken är ökningen av sålda digitala album.

Totalt såldes i USA under 2009 1,54 miljarder album, singlar, videor och digitala spår. Den fysiska albumförsäljningen gick ner 8,5% – till 490 miljoner – medan försäljningen av digitala album ökade hela 16,1% till 76,4 miljoner. Digitala spår ökade 8,3% till 1,15 miljarder.

Sammantaget står nu den digitala försäljningen för 40% av USA-marknaden.

Anmärkningsvärt är att även vinylförsäljningen ökade hela 33% till 2,5 miljon, två tredjedelar av dessa såldes i oberoende skivaffärer.

Universal Music var störst av bolagen med 30,2% i marknadsandel, Sony Music nådde 28,6, Warner Music 20,6.

Lars Nylin