4 november 2009

Margot Wallström i Europavox europeiska musikdebatt på Debaser i Stockholm

I samband med den stora pan-europeiska Europavox-festivalen i Stockholm 19-21 november kommer EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström att medverka i en paneldebatt om musiklivet i Europa. Margot Wallström, som inom EU-kommissionen bland annat ansvarar för kontakterna mellan EU:s institutioner samt kommunikationsstrategi, kommer både att introducera seminariet och delta i diskussionen.

Europavox-seminariet på Debaser Medis kommer att behandla hur den europeiska musiken påverkas och färgas av de miljöer och förhållanden den skapas i. Dessutom diskuteras dagens musikaliska trender i Europa samt hur dessa representerar dagens ungdomar. En av frågeställningarna är ifall det kan sägas existera en specifik europeisk musikstil.
Journalister samt ungdomar från flera länder kommer tillsammans med Margot Wallström att försöka skapa en bild av dagens Europa, genom att diskutera musiklyssnandet i Europa och ge sina synpunkter på eventuella likheter och olikheter mellan de olika länderna.

Europavox-seminariet arrangeras på Debaser Medis fredag 20 november kl. 18.00. I den pan-europeiska panelen medverkar David Sanson (musikjournalist och redaktör på den franska kulturtidskriften Mouvement), Claes Olson (redaktör Musikindustrin m.m.), Noémie Lecoq (journalist på den franska rocktidningen Les Inrockuptibles), Pavel Kucera (journalist på det tjeckiska månadsmagasinet Filter), Luis Javier Menendez Alonso (journalist på den spanska musikmagasinet Mondosonoro) samt studenter från Frankrike, Spanien och Belgien. Intresserade kan anmäla sig till seminariet genom gwenaelle@europavox.com.

På Europavox spelar totalt tolv olika akter från tio europeiska länder. Torsdag kväll är scenen Debaser Slussen, fredag-lördag intar festivalen Debaser Medis. I programmet medverkar bl.a Müm (Island, Ebony Bones (UK), Apparat (Tyskland), Das Pop (Belgien), The New Wine (Norge), James Yuill (UK), Delorean (Spanien), Kütu Folk (Frankrike) samt Data (Frankrike). Sverige representeras av Shout Out Louds och DJs Loaded.

Lars Nylin