4 november 2009

Hektiska dagar med svensk musik i USA

I samband med den stora musikfestivalen CMJ i New York 20-25 oktober medverkade Export Music Sweden (ExMS) i flera olika sammanhang. Musikindustrin publicerar ExMS vd Anders Hjelmtorps egen bildrapport från de hektiska dagarna i USA.

Utöver ExMS-aktiviteterna i CMJ:s promotionområde på Kimmel Center New York University arrangerades i samarbete med generalkonsulatet i New York Swedish Music Seminars på New York University samt en mottagning i det snart nedlagda generalkonsulatets lokaler på Park Avenue.

Swedish Music Seminaries inledes på torsdagen med tal av professor Al Lieberman samt CMJ:s grundare/CEO Robert Haber. Med den amerikanske musikjournalisten Fred Bronson som moderator var det sedan dags för paneler med rubrikerna State of the digital world (med bl.a Musikindustrins Digitalnytt-redaktör Daniel Johansson), The Power of women in the industry, Media in today´s world och USA Idol meets Swedish Idol.

Under CMJ hölls ett möte med Sonicbids grundare Panos för att planera kommande Sverige-aktiviteter. Sofia Talvik framträdde mot en fond av skyskrapor. Ute på stan gjorde Jenny Wilson en rosad spelning.
Dagen efter var det Eurovision Song Contest-party med Christer Björkman och Anna Sahlene i fokus på House of Sweden i Washington.

Musikindustrin publicerar här Anders Hjelmtorps egen bildrapport från de hektiska dagarna i USA. Se bilderna här>>

Claes Olson