14 juli 2009

CD-försäljningen ökar i Sverige – totala uppgången för musikförsäljning nära 14 procent

Som MI avslöjade redan i början av juni ökar återigen CD-försäljningen i Sverige. I den officiella statistik som nu presenterats av GLF framgår att uppgången under det första halvåret 2009 är 9% jämfört med motsvarande tid förra året.

Men mest dramatisk är ökningen av den digitala försäljningen. Den har har enligt statistiken från Grammofonleverantörernas förening under samma tid ökat med 51,9%. Sammantaget har musikförsäljningen januari-juni ökat med 13,9%.

Vissa vill kalla det en "IPRED-effekt". Andra pekar på kraftig försäljningsökning hos butiker som Statoil och MediaMarkt i kombination med att CD-priserna nu legat på samma nivå i tio år. Ytterligare andra glädjer sig helt enkelt åt att det släpps attraktiv musik.

Oavsett vilka huvudskälen är så ökar bevisligen musikförsäljningen i Sverige efter en ständigt nedåtgående trend sedan år 2003. Ökningen märks framförallt i den digitala försäljningen. Där har skivbolagen hittills i år sålt för 57 miljoner kronor, detta jämfört med 71 miljoner för hela 2008. Den digitala försäljningen utgör hittills i år 15,9% av den totala hos skivbolagen.

Men även försäljningen av fysiska album ökar alltså återigen efter en lång nedgångsperiod när uttrycket "CD:n är död" ofta har setts som en sanning. Mest dramatisk var minskningen år 2004, därefter har den nedåtgående kurvan planat ut. 2008 var minskningen 1,5% för att hittills i år alltså hamna på plus 9 %. Det innebär drygt 7 miljoner sålda CD. Detta kan ses i perspektiv av totalt 14 miljoner sålda CD för hela 2008 och faktumet att den stora CD-försäljningen normalt sker i julhandeln.

Ifpis informationsansvarige Lisa Cronstedt säger i en kommentar:

– Det är glädjande att den digitala försäljningen – för första gången sedan våra mätningar inleddes – har tagit fart och att den totala försäljningen ökar. GLF:s statistik visar också att albumförsäljningen fortfarande är viktig för branschen och står för 80% av den totala försäljningen.

Lars Nylin