5 juni 2009

EU-val på söndag – så här tycker partierna om upphovsrätt och fildelning

EU-valet på söndag gäller i förlängingen även några frågor som helt konkret påverkar musikindustrin. EU:s Telekompaket blev nyligen efter en segdragen process en uppmärksammad kompromiss. Även förlängningen av upphovsrätten blev till sist en kompromiss.

Det är föga överraskande svårt att exakt säga var partierna står i frågor som dessa. I många fall tycker EU-parlamentarikerna inte alls som sina partier på hemmaplan. Allra tydligast är det hos Centerpartiet, där EU-företrädaren Lena Ek har en betydligt mer positiv syn på fildelning än t.ex partiledaren Maud Olofsson.

Detsamma gäller även i viss mån de partier som är tydligast är emot illegal fildelning och försvarar upphovsrätten; Moderaterna och Socialdemokraterna. De partier som är tydligast i sin uppfattning – d v s är för fildelning och ifrågasätter upphovsrättens nuvarande roll – är Vänsterpartiet, Miljöpartiet, FI, Sverigedemokraterna och enfrågepartiet Piratpartiet.

MI har sammanställt några intressanta medielänkar som sammantaget kan ge en uppfattning om var partierna står. Länkarna till sr.se och dn.se innebär fakta om vad partiernas eu-representanter tycker om fildelning och upphovsrätt. Tidningen PC för alla har även frågat partierna om vidare IT-frågor, i synnerhet Telekompaketet.

Även SAMI har gjort enkät en som MI länkar till.

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=2877014

http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/enkat-sa-tycker-partierna-om-internet-och-upphovsratt-1.868694

http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.232778/vilka-ar-de-tre-viktigaste-it-fragorna-for-ditt-parti

www.sami.se/euenkat

Lars Nylin