23 april 2009

Musikförsäljningen i världen minskade 2008

Musikförsäljningen i världen gick ner med 8,3% 2008. Det visar en rapport från internationella ifpi.
Vikande CD-försälning och en digital försäljning som ökar kraftigt, men inte tillräckligt mycket för att kompensera nedgången för fysiska plattor. Det är ett mönster som gällt de senaste åren. En färsk rapport från skivbolagens organisation ifpi visar att bilden gällde även 2008. Men rapporten visar också att det finns ljuspunkter. Något som ganska mycket försvann när svenska media på torsdagen tolkade rapporten.

På IFPI Svenska gruppen säger Lisa Cronstedt:
– Trots det minskade försäljningen under 2008 tror vi att den digitala försäljningen kommer att fortsätta öka. Vi ser även ljusglimtar i rapporten. Den digitala försäljningen steg med 36 procent på den europeiska marknaden. Priset har också pressats på downloads, vilket är vad många har hoppats på för att ge försäljningen ytterligare en skjuts.

Globalt gick musikförsäljningen förra året ned 8,3%. IFPI räknar då på intäkter från såväl fysisk som digital musikförsälkning, samt övriga ersättningar för upphovsrättsskyddad musik. Det totala värdet av världens musikförsäljning – exkluderat t ex konserter och merchandise – blev enligt ifpi motsvande 157 miljarder svenska kronor.

En stor del av nedgången står USA för. I en på alla plan punkterad amerikansk ekonomi drabbades även musiken och nedgången blev hela 18,6 % till ett totalt värde av drygt 26 miljarder svenska kronor. Även Europa upplevde en nedgång. Men i världens största musikmarknad – totala intäkter nästan 50 miljarder kronor – stannade nedgången vid 6,3%.

Men det finns positiva tecken. Den kommersiella digitala försäljningen ökar kraftigt på alla marknader. Totalt i världen var plussiffran 24%. Men i Europa var den altså 36% och i Latinamerika hela 46,6% upp jämfört med år 2007.
Värdet av försäljning av fysiska produkter, d v s i princip CD-skivor, gick i världen ner med 15,4%. I Europa var siffran 11,3% medan den i USA var hela 31,2.

Men det finns marknader som faktiskt ökar även den totala musikförsäljningen. Den dynamiska asiatiska marknaden ökade 2008 med 1% trots att den fysiska försäljningen sjönk även där, närmare bestämt med 4,9%. I Latinamerika blev den totala nedgången 4,7%.

Lars Nylin