15 april 2009

Sound Pollution introducerar nytt system för global digital distribution

Sound Pollution Distribution AB introducerar i vår ett komplett system för digital distribution med global täckning. Enligt bolagets vd Johan Hargeby är det nya systemet ett resultat av flera års arbete.
– Det är ett resultat av några samarbeten som vi nu har kopplat ihop på en enda webbplats, där distribuerade bolag och artister via ett eget log in enkelt kan följa sin repertoar och försäljning på samtliga marknadsplatser över hela världen.

Med det nya systemet kommer det digitala lagret att kunna leverera per automatik till samtliga samarbetspartners så fort ny repertoar görs tillgänglig. Dessutom sammanställs samtliga olika inkommande avräkningar till en enda summerande avräkning.

Systemet möjliggör för bolagen att genom ett enda avtal nå ut till hundratals olika digitala plattformar över hela världen.

– Det handlar inte enbart om den fulländade tekniken utan vi erbjuder även ett försäljningsmässigt stöd, berättar Johan Hargeby.

– Sound Pollution kommer från den fysiska världen och vi är vana att slåss för vårt utrymme och resultat.

Ursprungligen var Sound Pollutions avsikt bara att med ett nytt system lösa den digitala distributionen för bolagets egna produkter – på ett snarlikt sätt det man tidigare arbetat med i den fysiska världen, genom det nätverk av distributionspartners man i tjugo års tid byggt upp.

– Detta nätverk av distributionspartners är nu en mycket värdefull tillgång och i kombination med det digitala systemet är vi unika, menar Johan Hargeby. Många bolag vänder sig nu till oss för en helhets lösning av såväl fysisk som digital distribution. Detta har ökat kraftigt när vi nu även har en komplett lösning för digital distribution.

– En stor fördel vi har är förutom vår egen distribution i Sverige är vårt nätverk av fysiska distributionspartners som gör att vi kan få ut produkter på flera marknader. Nu gör vi detta även digitalt!

– När marknaden nu förändras så kommer väldigt många artister nu till oss direkt för distribution. De artister som i framtiden kommer få ett skivbolag att investera i dem eller som blir erbjudna ett skivkontrakt är de som själva tar tag i sin situation och initialt investerar i sig själva och lyckas skapa sig en grund att stå på, menar Johan Hargeby

– Det är i detta skede som Sound Pollution nu har en än mer viktig roll eftersom vi kan erbjuda en globalt fungerande plattform både fysiskt och digitalt.

Svenskägda Sound Pollution Distribution AB:s verksamhet rymmer utöver själva distributionsgrenen idag även marknadsföring av externa skivbolag, egen produktion på skivetiketterna Black Lodge, Wild Kingdom och Ultra Chrome, musikförlaget Sound Pollution Songs, nätverket Nordic Independent Alliance samt den egna butiken i Gamla Stan, Stockholm.
Claes Olson