10 mars 2009

Rapport från Digital Music Forum East

Den 25-26 februari arrangerade The Digital Media Wire Team musikseminariet Digital Music Forum East i New York. På plats fanns representanter för musikbolag som EMI, Warner Music och Columbia Records samt bland annat Limewire, Napster, Bebo, Nokia, Pandora, DMA, Real Networks och Harry Fox Agency.

Export Music Swedens vd Anders Hjelmtorp medverkade som paneldeltagare i seminariet Digital Music From An International Perspective. Efter musikseminariet stod Svenska General Konsulatet i New York som värd för en avslutande VIP-mottagning.

I panelen Digital Music From An International Perspective medverkade förutom Anders Hjelmtorp även Martin Heath från engelska Lizard King, John Fleckenstein (Senior Vice President på International RCA / Jive Label Group), den i Berlin bosatte svensken Alexander Ljung (grundare av den digitala musikplattformen SoundCloud), Ann C. Sweeney (Warner/Chappell Music) och Robb McDaniels (CEO på den digitala musikdistributören INgrooves)

På agendan stod diskussionsämnen som Utmaningar inom den europeiska musikförsäljningen – med fokus på pan-europeiska affärsmodeller, Var finns möjligheterna i Europa? (där man bl.a diskuterade streaming och Spotify som framtidsmodell, samt varför den digitala mobila musikmodellen fungerar så bra i östasiatiska länder som Japan och Korea) och Vilka utmaningar finns för organisationer som jobbar med export av sin lokala musik ifråga om internationella distributionsmodeller – och vilka möjligheter finns i olika internationella marknader?.

Två av flera tänkvärda citat i diskussionerna var enligt Hjelmtorp: When the today 6 year old, raised on Google, becomes 15 she will not pay for music och You can compete with free: people buy Starbucks coffee instead of free lousy office coffee and some people buy mineral water instead of drinking free tap water.

Under seminariet presenterade EMI och Depeche Mode sitt aktuella samarbetet runt iPhone-applikationen Apple Aps., som många anser lägger grunden till den största framtida musikdistributionen.

iMeeme, med 100 miljoner besökare per månad (varav 25 miljoner är besökare på www.imeem.com och 85 miljoner användare av iMeemes social networking med musik) bevakas just nu med stort intresse av musikbranschen, då annonsfinansierad – för användarna fri – musik efter de stora satsningarna och framgångarna för såväl myspacemusic som imeem idag betraktas mer seriöst. En aktuell topplista över de populäraste social networks/musiksajterna i USA (baserad på antalet unika besökare i veckan) just nu visade att iMeem ligger i topp med 6 miljoner unika besökare i veckan. Tvåa ligger Pandora med 5,6 miljoner, följt av i tur och ordning Bebo (5 miljoner), Last FM (3,1 miljoner) och i Like (1,3 miljoner).

Ett hett diskussionsämne var huruvida Limewires verksamhet idag skall betraktas som illegal eller inte. Bolaget har idag 60 tekniker anställda och större delen av intäkterna kommer från försäljningen av programvaran – d.v.s. kunder som uppgraderar sig till Limewires olika De Luxe-varianter. I genomsnitt laddas mjukvaran ner i snitt 350 000 gånger om dagen och den återfinns idag på minst en av fem datorer i hela världen.

Idag har Limewire 70 miljoner unika besökare per månad (varav hälften i USA) som spenderar i snitt tolv minuter per session. Totalt har man 5 biljoner låt-, film- eller programförfrågningar per månad från sina användare.

– Att Limewire hittills har lyckats klarat sig undan nedstängning beror på att man håller hårt på att så fort en användare har laddat ner sin programvara från Limewire släpper man all kontakt med användaren och vet därför inte vilka låtar som användaren sedan laddar ner från P2P, menar Anders Hjelmtorp.

– Limewire ber hela tiden musikbranchen om att få göra licensavtal och musikbranschen säger hela tiden att man vill licensera sin musik till Limewire och andra P2P-bolag. Nu satt man till och med på samma seminarium och sa det till varandra. Men inget händer…
Claes Olson