4 mars 2009

Pirate Bay-rättegången avslutad

På tisdagen avslutades rättegången mot de fyra personerna bakom bittorrentsajten The Pirate Bay med att försvaret gjorde sina slutpläderingar. Beslut i det uppmärksammade, och för musikindustrin mycket viktiga fallet kommer 17 april klockan 11.00.

I går avslutades The Pirate Bay-rättegången. Åklagare Håkan Roswall yrkar på fängelse för de fyra åtalade, sammanlagt krävs dessa på 117 miljoner i skadestånd för att de hjälpt till att sprida upphovsrätsskyddat material. Den stora delen av skadeståndskravet står filmindustrin för, men även för musikindustrin är utgången av rättegången principiellt mycket viktig.

Åklagarens huvudargument är att TPB gör upphovsrättskyddat material tillgängligt för massanvändning. Filmindustrins målsägandeadvokat Monique Widsted kallade i sin slutplädering TPB:s verksamhet för "en gigantisk piratkopieringsfabrik", redan nu ett klassiskt citat från en rättegång som kommer att bilda prejudikat långt framöver. Åklagaren har också hävdat att de fyra genom det gemensamma bolaget Radom Media ska hållas gemensamt ansvariga fölr TPB:s verksamhet.

Försvarsidan för sin del hävdar att TPB är att se som en sökmotor, "en fildelandets Google". Förvaret anser att det inte går att döma någon som står för infratsrukturen för vad användaren gör. "Huvudbrottet är för diffust" sa en av försvarsadvokaterna under slutpläderingen.

Beslut i målet vid Stockholms Tingsrätt meddelas klockan 11.00 den 17 april.
Lars Nylin