17 februari 2009

Pirate Bay-rättegången: Justeringen av åtalet förenklar

Under den andra dagen av det pågående Pirate Bay-målet valde åklagare Håkan Rosvall att justera åtalet mot de fyra åtalade. Åklagaren lade i och med detta ner den del av åtalet som innefattade medverkan till olaglig kopiering. Men enligt skivbolagens ombud i målet – Peter Danowsky – underlättar detta bara åklagarens jobb.

Enligt advokat Peter Danowsky, som är ombud för skivbolagen i målet, säger att justeringen är bra:

– Det är främst en teknisk fråga som inte förändrar någonting vad gäller skadeståndskravet och som inte har någon verklig betydelse i åtalet mot The Pirate Bay. Faktum är att justeringen förenklar genom att åklagaren fokuserar på huvudfrågan, nämligen medhjälp till olagligt tillgängliggörande av upphovsrättsskyddat material, säger Peter Danowsky.

Denna syn delas inte av de åtalades advokater. Till DN säger Jonas Nilsson, som försvarar den Fredrik Neijs under rättegången:

– Halva åtalet har fallit bort, det är naturligtvis en framgång för oss. Och det visar på den osäkerhet som finns i åtalet i stort. Dessutom rycker det undan grunden för skadeståndsanspråken. Jag tolkar det som att åklagaren har tagit intryck av försvaret, när vi sagt att det inte finns någon medverkan till framställning av exemplar.
Håkan Durmér