13 februari 2009

Kulturutredningen presenterad

Rikskonserter med skivbolaget Caprice läggs ner. Det statliga fonogramstödet i regi av Statens Kulturråd får en annan form och en annan bidragsgivare. Detta är de punkter som mest konkret påverkar det svenska musiklivet inklusive musikindustrin i den kulturutredning som på torsdagen presenterades av Kulturdepartementet.

De tre tjocka luntor om totalt 850 sidor som summerar vad 2007 års kulturutredning nu kommit fram till innebär en omfattande summering av svenskt kulturliv. Men det är inte bara tjockleken som gör att det är mycket svårt att sia om vad utredningen kommer att få för inverkan på svensk musikindustri.

När musikindustrin över huvud taget förekommer är det som en del av det vida begreppet svenskt musikliv. Bara på några få punkter är utredningen konkret om saker som berör MI:s bevakningsområde: Rikskonserter inklusive skivbolaget Caprice föreslås läggas ner, det statliga Fonogramstödet (idag uppgående till sex miljoner årligen) föreslås få en ändrad form och blir en del av ett allmänt musikstöd under den föreslagna nya Myndigheten för konstarterna.

Till SverigesRadio.se sa utredningens ordförande Eva Swartz Grimaldi om fonogramstödet:
"Jag vill bestämt säga att det handlar inte om att avveckla fonogramstödet, utan kanske se över hur det ska fungera idag. Vi har en digitalisering av musikmarknaden där det kanske är klokare att göra på nåt annat vis."

Det sistnämnda var också en central punkt när ifpi och de oberonde bolagens organisation SOM i höstas gjorde denna gemensamma skrivelse till msuikutredaren Per Svensson:

Läs skrivelsen här >>

Utredningen ska nu ut på remiss i tre månader.
Lars Nylin

Mer fakta om kulturutredningen:
Länk till kulturutredningen
Se pressträffen i Rosenbad i efterhand
SVT om utredningen med reportage om Rikskonserter och Caprice