Okategoriserade 19 december 2008

4 snabba: Adam Lindrooz

Fyra snabba frågor till Adam Lindrooz, chefredaktör och ansvarig utgivare för nu nedlagda Videomonitor – video/dvd-branschens egen motsvarighet till Musikindustrin. Videomonitor startades hösten 1998, efter MTG-ägda TOPP40:s nedläggning (samtidigt som det första numret av Musikindustrin lanserades).

Vilket är det viktigaste skälet till att du efter tio års verksamhet nu har valt att lägga ner Videomonitor och har ni fått för reaktioner från branschen?
– Framför allt handlar det om kraftigt minskade annonsintäkter. Vi har sett denna utveckling under snart två års tid och som jag bedömer det nu kommer vi troligen inte att få uppleva någon förändring.
– Det är många, såväl fackhandlare som distributörer, som har hört av sig och varit uppriktigt ledsna. Det är klart att det kommer att kännas tomt utan en branschtidning. Det finns det också nog många i musikbranschen som kan skriva under på, som var med när Musikindustrin packade ihop sin pappersutgåva.

Fyra snabba frågor till Adam Lindrooz, chefredaktör och ansvarig utgivare för nu nedlagda Videomonitor – video/dvd-branschens egen motsvarighet till Musikindustrin. Videomonitor startades hösten 1998, efter MTG-ägda TOPP40:s nedläggning (samtidigt som det första numret av Musikindustrin lanserades).

Vilket är det viktigaste skälet till att du efter tio års verksamhet nu har valt att lägga ner Videomonitor och har ni fått för reaktioner från branschen?
– Framför allt handlar det om kraftigt minskade annonsintäkter. Vi har sett denna utveckling under snart två års tid och som jag bedömer det nu kommer vi troligen inte att få uppleva någon förändring.
– Det är många, såväl fackhandlare som distributörer, som har hört av sig och varit uppriktigt ledsna. Det är klart att det kommer att kännas tomt utan en branschtidning. Det finns det också nog många i musikbranschen som kan skriva under på, som var med när Musikindustrin packade ihop sin pappersutgåva.

Vad tror du det kan komma att betyda för video/dvd-branschen att det inte längre finns något oberoende branschorgan?
– Att det inte längre finns en samlad plattform som alla kan stå på. Varannan vecka i tio års tid har samtliga aktörer inom videobranschen fått en uppdatering kring vad som hänt och strömningar i branschen. Det är klart att det kommer att påverka.

I mitten av 90-talet täckte TOPP40 in både video-, musik- och dataspelsbranschen. Mycket talade då för att branscherna skulle närma sig varandra i ännu högre utsträckning och nästan smälta samman. Vad hände med den visionen?
– Om man kollar på hur skivbutikerna började jobba med dvd-film i takt med att den illegala nedladdningen tog fart så började väl den visionen bli en rent konkret verklighet. Jag tror egentligen att TOPP40 var rätt ute, men att tajmingen var lite fel. I dag hade en tidning som TOPP40 mått alldeles utmärkt. Se bara hur det går för norska motsvarigheten FaroJournalen.

Nu kommer du istället att arbeta vidare med och vidareutveckla satsningen på konsumenttidningen Home Vision. På vilket vis är förutsättningarna annorlunda där?
– Home Vision Magazine har en enormt stor läsekrets och når närmare en kvarts miljon läsare, och då framför allt DVD-intresserade konsumenter. 100 procent rätt in i målgruppen alltså, för distributörer och fackhandlare. Mot den bakgrunden står vi oss bra i konkurrens med andra tidningar. Under 2009 kommer vi dessutom att öka fokus på Blu-ray, vilket ytterligare bidrar till att öka såväl läsarnas som annonsörernas intresse för tidningen.
Claes Olson
Foto: Per Löwendahl