17 december 2008

Dicentias danska moderbolag i konkurs – svenska bolaget fortsätter som tidigare

Danska Dicentia A/S, moderbolag till den svenska CD- och DVD-tillverkaren Dicentia Sweden, försattes i slutet av förra veckan i konkurs.

Dicentia Swedens VD Anders Sandström säger om moderbolagets konkurs:
– Detta är naturligtvis beklagligt, men inget som påverkar Dicentia Sweden eller vår verksamhet här. Dotterbolagen i Dicentia-koncernen är självständiga enheter och för det svenska bolaget betyder detta inget finansiellt.

Sandström fortsätter:
– Vi fortsätter vår verksamhet som tidigare, och våra musikkunder kommer på kort sikte inte att beröras.

Dicentiakoncernen har inte bara lokala nordiska kunder. För att säkra leveranserna har Sony DACD gått in. I danska medier meddelar representanter för Dicentia A/S att ett "letter of intent" skrivits med just Sony DACD om ett eventuellt köp av hela koncernen. Enligt samma danska medier skulle en Sony-affär innebära att hälften av koncernens ca 200 arbetstillfällen säkrades.

Anders Sandström säger till MI att det kommer att klarna under januari vad som sker med Dicentia Swedens ägarstruktur.

Den svenska organisationen består av 48 anställda, 39 av dessa arbetar i Kista i Stockholm, 9 finns i Göteborg. Dicentia Sweden AB arbetar förutom färsäljning av CD och DVD även med bl a distribution, grafisk design och olika studiotjänster.

Företaget är marknadsledande i synnerhet hos nordiska filmbolag, men även bland skivbolag – med alla stora independentbolag och flera majors på kundlistan – och inom den växande marknaden för ljudböcker.
Lars Nylin