30 november 2008

Mycket svenskt på EuroSonic 2009

Nio svenska akter har blivit utvalda att spela på EuroSonic Noorderslag, Europas viktigaste showcase-festival som arrangeras samtidigt med en stor musikkonferens 15-17 januari 2009 i staden Groningen, Holland. Baskery, Billy the Vision and the Dancers, Firefox AK, First Aid Kit, Marching Band, Nina Kinert, Pacific!, The Tallest Man on Earth och Zeigeist är de akter som kommer att representera Sverige.

För att ge maximal exponering för artisterna har EuroSonicNoorderslag sedan länge ett etablerat samarbete med European Broadcasting Union (EBU), där Sveriges Radios P3 representerar Sverige. Från 2008 års festival har närmare 400 radiosändningar gjorts på 21 olika EBU-stationer runt om i Europa. Stora delar av festivalen sänds dessutom live i holländsk och tysk tv.

Under EuroSonic Noorderslag väljs de artister som ska erhålla stöd från ETEP (European Talent Exchange Program), i syfte att stärka det europeiska musikutbytet på liveområdet. Programmet drivs av European Music Office (EMO) och dess svenska representant Svensk Musik. 2008 bidrog ETEP till att tolv svenska artister fick totalt 31 spelningar
på olika festivaler runt om i Europa

Representanter för ett flertal svenska musikfestivaler, bl.a Arvikafestivalen, Hultsfred, Malmöfestivalen och Way Out West, kommer som vanligt att finnas på plats inom ramarna för ETEP. Såväl ETEP-programmet som det stora svenska deltagandet stöds av STIM:s dotterbolag Svensk Musik.

Showcase-programmet arrangeras under EuroSonic Noorderslags tre dagar på 40 olika scener runt om i Groningen. Dagtid medverkar cirka 2 500 deltagare från internationell musikbransch dessutom i det breda programmet med bl.a hundratalet olika seminarier och paneldiskussioner.
Claes Olson