14 november 2008

Headlock Management HB – ett nytt management med tre ben

Efter att ha delat kontor i ett år är det nu dags för Krister Axner, Bertil Holmgren och Patrik Larsson att starta ett gemensamt bolag. Headlock Management HB är ett modernt management med tre olika expertkompetenser – juridik, ekonomi och kreativt management.

Sen ekonomen Bertil Holmgren och managern Patrik Larsson för ett år sedan flyttade in på juristen Krister Axners kontor har de tre insett att deras kompetenser kompletterar varandra väldigt väl. Den enes klient har snart behövt experthjälp från någon av de andra två och på så vis har de tre personernas olika verksamheter kommit att enas i det nya bolaget Headlock Management HB – ett ”one-stop shop”, som de själva uttrycker det.

– Vi har både affärsmanagement, som är ekonomin och juridiken, och kreativt management, som mer handlar om att utveckla varumärket långsiktigt, berättar Patrik Larsson.

– Det är otroligt mycket snack och tjat om 360 dealar i dagens musikbransch, men vad många glömmer bort är att det faktiskt är något som managers sysslat med sedan begynnelsen. Det är absolut ingen ny företeelse. Är det någon som bör ha hela översikten och greppet gällande alla rättigheter så är det ju artisten och managern, fortsätter Patrik.

Bland de klienter som de tre jobbat med under senare tid – antingen tillsammans eller enskilt – återfinns artister som Peter Bjorn & John, Adam Tensta, Sonic Syndicate, Lazee och Addeboy vs Cliff. På samma sätt som Krister, Bertil och Patriks områden har överlappat varandras på sistone har även deras artisters karriärer gjort det. Addeboy Vs Cliff skrev och producerade Adam Tenstas två första singlar – något som resulterade i utmärkelsen Årets Låt till My Cool på SMFF:s prisgala Musikförläggarnas Pris förra veckan. Men även skivbolag så som Imperial Recordings finns med bland klienterna.

Då Krister, Bertil och Patrik nu startat gemensamma Headlock Management HB kommer de inte att fokusera enbart på artister, utan de jobbar lika gärna med så väl låtskrivare och producenter som skivbolag, musikförlag, konsertagenturer, managers, reklam- och filmproducenter.

– Vi vill att kreativa människor eller bolag verksamma inom musik och underhållning ska komma till oss. Drömscenariot är att få vara med tidigt och att på alla nivåer vara med att utveckla varumärket till att bli så framgångsrikt som möjligt, förklarar Patrik.

– Men vi kan även ta oss an en klient som bara vill ha hjälp med en viss del. Det är inte hela paketet eller inget som gäller, utan vi skräddarsyr lösningar. Det kan även handla om ett litet problem som någon vill ha hjälp med för stunden. Så vi kommer att jobba med allting från det kortsiktiga till det långsiktiga, fortsätter han.

Med allt det som just nu sker inom musikindustrin, där det uppstår nya affärsmodeller och nya kanaler för exponering hela tiden, tror Patrik Larsson att vi kommer få se en situation där allt fler försöker bygga starka team av managers runt omkring sig i ett tidigt skede för att behålla kontrollen och ägandet över sitt varumärke, sin musik och sina rättigheter. Det är där det är tänkt att Headlock Management HB ska komma in. Med sina tre ben ska de kunna erbjuda helhetslösningar och ett långsiktigt arbete genom att assistera och stödja både den affärsmässiga och kreativa utvecklingen så väl lokalt som internationellt.

– Med den utveckling som sker just nu tror jag att fler och fler kreativa människor kommer att förstå att det allra viktigaste kanske inte är att få ut en skiva i första läget. Det viktigaste för en artist idag är nog trots allt att få ett grepp och en förståelse kring sitt varumärke och få till ett bra team omkring sig, som sedan kan ta allt till nya nivåer genom alla de fantastiska möjligheter som erbjuds idag, säger Patrik och drar paralleller med den management- och juristkultur som sedan länge är praxis i USA och som nu även börjat få fäste på allvar här i Sverige genom att erfarna branschpersoner börjat etablera egna konsult- och managementföretag.
Håkan Durmér