12 november 2008

Polar Music Prize får ny prisnämnd

Polar Music Prize har offentliggjort den nya prisnämnd som har utsetts efter det tidigare i år avbrutna samarbetet med Kungl. Musikaliska akademien. Till ny ordförande för prisnämnden har utsetts Alfons Karabuda, som även är ordförande i SKAP (Sveriges Kompositörer av Populärmusik) och dess internationella motsvarighet APCOE (The Alliance of Popular Music Composers).

– Alfons ordförandeskap innebär inte bara att nämnden nu får en stark och drivande kraft, utan också att vi breddar vårt internationella kontaktnät, kommenterar Polar Music Prize-stiftelsens ordförande Lennart Wiklund.

Andra nya namn i den prisnämnd som har bantats från tidigare 18 till 12 personer är Thomas Johansson på Live Nation, musikern George ”Jojje” Wadenius samt mezzo-sopranen Anne Sofie von Otter. Dessutom kommer 2008-års Polarprisvinnare Renée Fleming att bistå nämnden som senior rådgivare i det advisory board som stiftelsen enligt Lennart Wiklund successivt kommer att utöka.
– Vi har arbetat hårt för att samla en prisnämnd som kännetecknas av integritet, trovärdighet och kompetens, men som också representerar hela spektrat av det breda musiklivet. Naturligtvis är det extra glädjande att alla som tillfrågats har tackat ja med sådan entusiasm och glädje, säger Lennart Wiklund, som även betonar det starka stöd som stiftelsen har fått av sina svenska samarbetsorganisationer SKAP, FST och SMFF.

Polar Music Prize nya prisnämnd består nu av följande tolv ledamöter: Alfons Karabuda (ordförande), Anders och Lars Anderson (båda representerar familjen Anderson), Thomas Johansson (Live Nation), Stefan Forsberg (Stockholms Konserthus), Georg ”Jojje” Wadenius (gitarrist/kompositör), Kim Hedås – kompositör/tonsättare, Lennart Åberg (saxofonist/kompositör), Anne Sofie von Otter (sångerska), Hans Gefors (representerar FST – Föreningen Svenska Tonsättare), Johan Ekelund (representerar SKAP – Sveriges Kompositörer av Populärmusik) och Nutta Hultman (representerar SMFF – Svenska Musikförläggareföreningen). Senior rådgivare: Renée Fleming (sångerska och Polarprismottagare 2008).

Med den nya breddningen i prisnämndens sammansättning och en stärkt internationell satsning är ambitionen nu att förverkliga fler av de visioner som prisets grundare Stikkan Anderson hade när han med sin stora donation lade grundet till priset.

Nästa års Polar Music Prize delas ut 31 augusti 2009. Pristagarna offentliggörs i vår.
Claes Olson