10 november 2008

Nytt jobb: Svensk Musik

Svensk Musik söker verkställande direktör för marknadsföring av svensk musik!

Bolagets huvuduppgift är att marknadsföra svensk musik så att den framförs mer så väl i Sverige som i utlandet. Verksamheten kompletterar kulturpolitiska insatser och är främst inriktad på sådan musik som har svårt att klara sig på marknadsmässiga villkor.

Läs hela annonsen >>