Okategoriserade 14 oktober 2008

Svenska plus och minus på Popkomm i Berlin

Med flera tusen representanter för den europeiska musikbranschen på plats – och mer än 400 artister och band på scenerna – så är naturligtvis Popkomm i Berlin en av de absolut viktigaste musikmässorna på världskartan.

De senaste åren har dock Popkomms funktion som arena för business-to-business både förändrats och minskat i betydelse. I år saknades flera av de tidigare givna skivbolagen och musikförlagen och totalt minskade antalet ackrediterade besökare med närmare tio procent.

Trots att såväl antalet utställare som besökare var lägre i år än tidigare, så ökade faktiskt antalet icke-tyska besökare. Såväl de nordiska länderna Norge, Finland och Danmark som Italien, Turkiet och Schweiz hade stora montrar i utställningshallarna. Avsaknaden av utomeuropeisk musikbransch (t.ex amerikaner och japaner, i år endast ytterst sparsamt representerade) och det drastiskt minskade antalet engelska bolag var ett par viktiga faktorer som bidrog till att årets Popkomm var den klart minsta sedan eventet flyttades från Köln till Berlin 2004.

Ett av skälen till att det i år fanns betydligt färre engelsmän på plats var förstås att Popkomm-dagarna mycket olyckligt sammanföll med såväl In The City i Manchester som Live UK Summit i London. Men en tydlig tendens är generellt att de förr så välbesökta och påkostade musikmässorna alltmer har fått lov att flytta fokus från de rena branschintressena till den betydligt mer lukrativa festivalsidan.

För skivbolag och förlag är Popkomm inte längre samma givna prioritet i agendan. Men mässans livedel, med festivalens många showcasescener runt om i staden, är fortfarande ett av den pan-europeiska bokningsbolagens viktigaste nav.

Årets seminarieprogram höll hög klass och innehöll både flera spännande panelgäster (som t.ex filmregissören Wim Wenders) och många intressanta programpunkter, de flesta under sakkunnig ledning av förre Billboard- och Music Week-redaktören Emmanuel Legrand (idag chefredaktör för det brittiska musikbranschorganet Impact). En av de intressantaste paneldiskussionerna var en initierad utvärdering av Radioheads ”betala vad ni vill”-release av senaste albumet In Rainbows på nätet i fjol.

Robin Gibbs från The Beegees, idag ordförande i CISAC (den internationella paraplyorganisationen för upphovsrättssällskap), invigningstalade tillsammans med den svenske managern Petri H Lundén på Hagenburg. Petri H Lundén dissekerade de omtalade 360-avtalen och sa att han inte anser 360-tanken vara relevant.
– Även i framtiden måste artisters och managers val av partners grundas på kommersiella beslut, menade han.

Efter en trög start den första mässdagen ökade tempot och intensiteten betydligt under den andra dagen, då flera tillresta besökare strömmade till. De flesta svenska besökarna föreföll vara nöjda utifrån sina olika förväntningar och även från showcasescenerna kom positiva rapporter om det bestående intresset för svensk musik.

Dessvärre så var en av följderna av de minskade svenska Popkomm-satsningarna från bolagens håll att ExMS-montern var den minsta på mycket länge. Att Sverige – vars musikexport rent av överträffar samtliga de övriga utställande nationernas ”sammanlagda” exportintäkter – skulle behöva visa upp sig i en monter som i fråga om både storlek och design överträffades mångfalt av bättre statsunderstödda nationer som våra grannländer och såväl Turkiet som Schweiz (bara det ekonomiskt totalhavererade Island hade mindre monteryta än Sverige) var smått pinsamt.

Tilläggas bör dock att ExMS vd Anders Hjelmtorp gjorde ett jättejobb både på plats och inför mässan, då han baserat på de extremt dåliga ekonomiska förutsättningarna trots allt fick det hela att fungera bra

Som en följd av det drastiskt minskade antalet besökare har Popkomm-arrangörerna redan nu offentliggjort att man nästa år kommer att flytta mässan från oktober till september. Från branschhåll har detta varit ett stående önskemål sedan Popkomm flyttade från Köln till Berlin 2004, då datumen ändrades från de sista veckorna i augusti till senare på hösten.
– Vi är alltid öppna för önskemål från branschen, menar arrangörerna, som dock har dröjt med att lyssna till ovannämnda önskemål i hela fem års tid.
– Men nu har vi diskuterat saken noga med musikbranschen och förstått att en mässa i oktober ligger för sent för dem för att de ska kunna göra affärer på det sätt de vill.

Det återstår att se vad det ändrade datumen kan innebära för den svenska branschens intresse och möjligheter att närvara. Närheten till Sverige och de relativt låga priserna borde dock tala för en bättre uppslutning.

Helt klart är också att mässan i Berlin fortfarande erbjuder ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och framför allt till showcase inför en internationell publik. De som har förmågan att ta tillvara på tillfället på rätt sätt har mycket att vinna på att vara med.

Det finns all anledning att hålla tummarna för ett bättre Popkomm 2009.
Claes Olson

Bilder:

Showcase med svenska Montys Loco.

Den svenska montern.

Finlands monter.

Den norska montern.

John Cloud i samtal.

Möten i den svenska montern.