14 oktober 2008

Ledare: Ska MI recensera plattor?

Sedan nya MI startade har det kommit en del synpunkter i den frågan. De som ställt frågan säger direkt eller indirekt att Musikindustrin.se INTE ska syssla med sånt.

På ett sätt håller jag med. Och ni kommer aldrig att få sen en överkorsad geting eller fyr i MI. Det är inte vårt uppdrag att pyssla med sånt.

Men MI ser däremot som sitt uppdrag att uppmärksamma att det ständigt kommer en flod av starka album. Ryktet om CD-skivans död är brutalt överdrivet. Och i den situationen kan det säkert vara så att det vi i redaktionen ser som presentationer av skivor av andra tolkas som uppskrivningar.

Presentationen av Oasis nya album i veckan är uppenbarligen ett exempel som stuckit i ögonen på vissa. När jag ser ett antal välfunna plus och minus kring engelsmännens intressanta comeback summerade av skribenten (Claes Olson), då har några av er bara sett endera av dessa aspekter.

Jag är inställd på att det stundom kommer att låta så kring texter under vinjetten "Utgivningar". I mina ögon blir texter helt utan åsikter grymt blodfattiga. Kom gärna med synpunkter. Nya MI testar sig fortfarande fram och vi har i alla fall inte ännu tagit på skygglapparna.

Men som sagt: MI recenserar inte plattor. Där kan ni kritiker vara lugna. Vi balanserar istället entusiastiskt vidare på den tunna linjen mellan ren nyhetstext och anmälningar.

Lars Nylin
Chefredaktör, MI