1 oktober 2008

Q byter fokus

Det ärevördiga engelska magasinet Q har drabbats av den hårda konkurrensen för engelska musikmagasin. Q söker sig nu innehållsligt lite bort från Mojo, Uncut och andra konkurrenter och breddar innehållet till mer renodlad underhålling men även exempelvis resor.
LN