Okategoriserade 1 oktober 2008

Ny form för Music Week

Det engelska branschorganet Music Week har ändrat innehåll och design såväl i pappersformatet som på nätet. MI träffar representanter för MW på PopKomm i Berlin nästa vecka och vi kommer med en rapport om tidningens nya vision snarast efter detta.
LN