23 juni 2008

MI söker annonssäljare!

Nya MI har fått en flygande start, vilket givetvis glädjer oss på redaktionen. Men det har också inneburit den snabba insikten att vi inte på ett bra sätt hinner hantera även annonsbiten.

Vi söker därför en säljare/konsulent för tillträde snarast möjligt. Vi gissar att det är en spännande bisyssla för en som redan sysslar med mediesälj i sammanhang som musikbransch eller medier, men vem vet, du kanske pysslar med något helt annat?

Det exakta uppdraget formar vi efter dialog. Men självklara inslag är att presentera MI som mediekanal för den som vill nå hela bredden av svensk musikindustri, liksom logistik kring detta. I någon mån ingår också att ta fram annonsmaterial i samråd med annonsörer.

Uppdraget förutsätter alltså en rimlig ”digital kunskap”. Men därutöver blir jobbet lite vad du gör det till. Om du sköter det helt från ditt eget skrivbord eller besöker landets alla festivaler och kontinentens mässor är s a s upp till dig.

Är du intresserad? Kontakta då omedelbart MI via lars@musikindustrin.se

Musikindustrin är den svenska musikbranschens webbtidning med skivbolagens ifpi och musikförläggarnas Smff som avsändare.

Tidningen presenteras dels som en ständigt uppdaterad hemsida www.musikindustrin.se dels som ett Nyhetsbrev två gånger per vecka. Nyhetsbrevet når mer än 5000 nyckelpersoner i och omkring den svenska musikindustrin.