Okategoriserade 9 mars 2009

Fildelarna är beredda att betala för möjligheten att fildela

Musikanvändarna på nätet är inte främmande för att betala för sig. När Stim gjorde en undersökning bland 1123 musikanvändare på Internet framkom att 86,2 procent skulle vara intresserade av ett särskilt Internetabonnemang, som ger laglig rätt att fildela musik.

Stims undersökning ger nytt liv åt den gamla tanken att blanda in Internetoperatörerna för att komma åt problemet med illegal fildelning. Men i stället för att lämna ut IP-nummer och stänga av användarna ska operatörerna skapa abonnemang där konsumenterna betalar extra för att få ladda ner via fildelning. Intäkter som sedan skulle fördelas mellan rättighetshavarna.

Att så många som 86,2 procent skulle vara intresserad av ett sådant abonnemang är anmärkningsvärt. På följdfrågan om hur mycket ett sådant abonnemang skulle få kosta angav 51,8% att de skulle kunna tänka sig att betala mellan 50 och 150 kronor i månaden.

– Musikanvändarnas stöd är en förutsättning för att vårt förslag om ett fildelningssbonnemang ska kunna bli verklighet. Undersökningen visar att de som i dag fildelar vill göra rätt för sig, säger Susanne Bodin, Stims kommunikationschef.

– Internetleverantörerna bör snarast ta fram nya abonnemang som tillgodoser marknadens önskemål. Stims förslag om en licensieringsmodell för att möjliggöra laglig fildelning lanserades för ett år sedan och kvarstår som ett erbjudande till internetleverantörerna. Den aktör som först tar fram ett lagligt fildelningsabonnemang tar samtidigt sitt ansvar för mångfald och bredd i framtidens kulturliv, säger Eva Modin, Stims vice vd.
Håkan Durmér

Resultatet från undersökningen:
Observera att det gick att ange flera svarsalternativ på flera av frågorna.

Hur använder du musik som du laddat ner i datorn över Internet?
Lyssnar i datorn: 82,8%
Bränner till cd-skiva: 27,4%
Lägger över till mp3-spelare: 55,8%
Lägger över till mobiltelefonen: 34,6%
Delar med mig till vänner 17,8%
Vilka fördelar har webbshopparna för digital musik?
Hög kvalitet på ljudfilerna: 49,7%
Lättnavigerade hemsidor: 23,9%
Ingen risk för virus: 37,8%
Det är lagligt: 74,7%

Vilka nackdelar har webbshopparna för digital musik?
Dyrt: 62,7%
Filerna har olika filformat som inte passar alla spelare: 38,8%
Filerna är ofta DRMskyddade: 38,9%
Webbshopparna har inte alltid det jag söker: 61,4%

Vilka fördelar har fildelningsnätverken?
Det är gratis: 73,8%
Man hittar allt man söker: 48,5%
Det är enkelt: 58,7%
Man kan flytta filerna dit man vill: 49,5%

Vilka nackdelar har fildelningsnätverken?
Det är svårt att hitta det man söker: 15,7%
Det är svårt att söka: 6,9%
Man kan få in virus i datorn: 60,9%
Det tar lång tid att ladda ner: 22,2%
Man får ibland korrupta filer: 47,6%
Musikskaparna får inte betalt: 65,0%
Ibland är filerna inte kompletta: 40,3%
Ibland har filerna felaktigt innehåll: 41,3%
Fildelningsnätverken har ofta smaklöst innehåll: 13,3%
Det är olagligt: 66,2%

Vilka streamingtjänster har du testat?
Last.fm: 31,6%
Deezer: 4,7%
iMeem: 3,3%
Spotify: 34,4%
Tunerec: 3,1%
Chilirec: 5,9%
Hypem: 3,2%
Seeqpod: 2,9%
Jag har inte testat: 44,2%

Vilka tycker du är fördelarna med streaming?
De svarande kunde välja ett eller flera svarsalternativ.
Lätt att hitta nästan all musik: 37,7%
Musiken finns alltid där: 49,6%
Jag kan göra egna spellistor: 33,9%
Det är lätt att tipsa andra och dela med sig av spellistor: 24,3%
Det är bättre ljudkvalitet än mp3: 12,5%

Vilka är nackdelarna med streaming?
De svarande kunde välja ett eller flera svarsalternativ.
Det går inte att flytta musikfilerna: 43,7%
Man kan bara lyssna från dator och/eller mobil: 47,6%
Man måste vara uppkopplad när man lyssnar: 58,7%

Om det gick att lösa ett frivilligt abonnemang som ger rätt att fildela musik, tycker du att det vore intressant?
Ja mycket: 52%
Ja något: 35%
Inte särskilt intressant: 8%
Helt ointressant: 5%

Intresse för fildelningsabonnemang bland svarande med fler än 5000 låtar i sin digitala musiksamling
Ja mycket: 59%
Ja något: 29%
Inte särskilt intressant: 7%
Helt ointressant: 5%

Intresse för fildelningsabonnemang bland svarande som har betalat för
mindre än 10 procent av sin digitala musiksamling
Ja mycket: 54%
Ja något: 34%
Inte särskilt intressant: 7%
Helt ointressant: 5%

Intresse för fildelningsabonnemang bland de som tycker att största
fördelen med fildelning är att det är gratis
Ja mycket: 52%
Ja något: 36%
Inte särskilt intressant: 8%
Helt ointressant: 4%

Hur mycket skulle du vara beredd att betala för ett abonnemang som gav rätt att fildela musik över internet?
0 kr/månad:7,4%
1-49 kr/månad: 20,9%
50-99 kr/månad: 25,6%
100-149 kr/månad: 24,4%
150-199 kr/månad: 6,8%
200-249 kr/månad: 7,6%
250-300 kr/månad: 3,6%
De svarande fick fritt ange ett belopp.

Hur viktigt är det för dig att samla på musik och ha den tillgänglig utan uppkoppling?
Mycket viktigt: 48%
Ganska viktigt: 33%
Mindre viktigt: 15%
Helt oviktigt: 4%

Hur viktigt är det att musiken går att flytta från datorn och lyssna på någon annanstans?
Mycket viktigt: 61%
Ganska viktigt: 29%
Mindre viktigt: 8%
Helt oviktigt: 2%