Okategoriserade 25 februari 2009

Sony DADC stärker sin närvaro i Norden

I fjol förvärvade Sony DADC distributionscentret Entertainment Network Scandinavia (ENS) i Borås. Nu satsar företaget ytterligare på att stärka sin närvaro i Norden och öppnar nya servicekontor i Köpenhamn och Stockholm, där man tidigare endast har haft ett representationskontor.

Jesper Schertiger (f.d. VD för Dicentia) kommer tillsammans med företagets nordiska representant Ludvig von Bahr att leda de nya Sony DADC-kontoren.

– Jesper är ett fantastiskt kap för Sony DADC och vi kan bygga vidare på hans långa erfarenhet i underhållningsbranschen, säger Arkin Kol, Director Sales på Sony DADC i Salzburg.

– Medan Jesper axlar ansvaret för vår nordiska home entertainment-marknad kommer Ludvig von Bahr fortsatt vara ansvarig för audiomarknaden samt marknaden för spel/software.

För att kunna erbjuda sina kunder fullständig one-stop-shop service kommer Sony DADC:s två nya Norden-kontor att vara direkt integrerade med ENS i Borås och företagets produktionsanläggningar i Salzburg i Österrike och Southwater i Storbritannien.

– Den föränderliga marknadsmiljön kräver de starka, lokala Supply Chain-lösningar som Sony DADC erbjuder, som kan tillföra värde till våra produkter, öppna nya marknader samt ge rättighetsägarna den stabilitet som krävs för att kunna fokusera på utvecklingen av deras kärnverksamhet, kommenterar Tore Skarelid, Senior VP Home Entertainment på Svensk Filmindustri.

Sony DADC är idag en av marknadens ledande leverantörer av lösningar för digitala media för underhållnings-, utbildnings- och informationsindustrin. Företaget arbetar bl.a med CD-, DVD- och Blu-rayproduktion, digitala och fysiska distributionslösningar samt programvarutjänster.

Sony DADC:s produktionsnätverk för optiska media består av 28 anläggningar för produktion, distribution och digital bearbetning runt om i världen. Europeiska distributionsanläggningarna finns i Frankfurt, Paris, Madrid, Borås samt engelska Enfield.

Parallellt med sin pågående expansion i Norden och övriga Europa europeiska nätverket investerar Sony DADC i utveckling och spridning av ny teknik, som till exempel Blu-ray.

För att möta den ökande efterfrågan av Blu-ray planerar företaget att i år att expandera ytterligare på den marknaden.

– Blu-ray-formatet vann snabbt mark i Norden där lokala produktioner nu i allt större utsträckning släpps på Blu-ray. Det var en viktig faktor som satte de nordiska länderna på kartan, kommenterar Chris Reiser, Executive Vice President på Sony DADC.

– Vår avsikt är att vara en stark nordisk serviceleverantör som kan erbjuda kompletta Supply Chain-lösningar,. Det är därför vi som ett första steg öppnar lokala kontor i Danmark och Sverige.
Claes Olson