Okategoriserade 18 december 2008

Så fördelades fonogramstödet

Nyligen presenterade Kulturrådet vilka som fick ta del av årets andra utdelning av fonogramstöd. Totalt hade Kulturrådet 2,8 miljoner kronor att fördela den här gången och det enskilt största stödet gick till skivbolaget Hybris, som fick 350 000 kronor i utvecklingsstöd.

Under 2008 har Kulturrådet haft totalt 5,6 miljoner kronor att dela ut i fonogramstöd. Fonogramstödet delas främst ut till skivbolag eller enskilda produktioner och syftet är att genom produktionsstöd, marknadsstöd, distributionsstöd och utvecklingsstöd ”främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram”.

Skivbolaget Hybris var, med sitt utvecklingsstöd på 350 000 kronor, de som fick den största summan. Dessutom fick bolaget ett produktionsstöd på 70 000 kronor för debutskivan med hiphopduon Far & Son. Svensk Musik Swedmic AB:s produktionsstöd på 100 000 kronor för Rhythm Art Duo och Uppsala Domkyrkokörs produktionsstöd på 90 000 kronor var de näst största respektive tredje största enskilda stöden som delades ut den här gången.

Totalt hade 218 ansökningar om fonogramstöd kommit in och de 2,8 miljoner kronorna fördelades på 45 olika stödsummor. Bland annat fick Häpna (Anna Järvinen och Hans Appelqvist) och Family Tree Music AB/Razzia Records (Adaim och David Sandström Overdrive) två produktionsstöd. Även BIS Records AB, Blom & Breitenstein HB och Mattias Nilsson fick produktionsstöd för två olika utgivningar var.

På Kulturrådets hemsida finns både listan över beviljade bidrag samt en komplett förteckning över de sökande till fonogramstödet.
Håkan Durmér

Länk:
Samtliga ansökningar samt beviljade fonogramstöd