Okategoriserade 4 december 2008

Till sist – propositionen om Sanktionsdirektivt är lagd

På torsdagen presenterades till sist justitieminister Beatrice Ask den kraftigt försenade proposition mot illegal fildelning som i Sverige heter sanktionsdirektivet, men som oftast kallas IPRED efter den internationella förkortningen.

Lagförslaget kommer i Sverige två år efter merparten av övriga EU. De viktigaste kompromisser som Ask gjort sedan förslaget gick ut på remiss är att lagen inte kommer att gälla retroaktivt. Man har också gjort tillägg om i vilken omfattning fildelningen ska ha varit för att den ska kunna presenteras för domstol.

Länkar:
Regeringssida om sanktionsdirektivet

"Småbolagen drabbas först"
Debattinlägg från Jonas Sjöström, SOM