6 februari 2020

Fuskstreams: Ifpi kommenterar Spotifys meddelande till branschen

Spotify har i dag uttalat sig till den svenska branschen efter den senaste tidens rubriker om streamingfusk – se nedan. Ifpi kommenterar nu detta i Musikindustrin.

Se längre ner den kommentar som Spotifys nordiska VD Jenny Hermansson i dag gjort om streamingfusk.

Ifpi Sveriges kommenterar detta så här:

Ifpi Sverige har tagit sina medlemmars oro för det omtalade fusket med streaming på stort allvar och haft en serie möten med Spotify för att diskutera hur de från sin sida kan motverka detta. Bifogat meddelande har idag gjorts av Jenny Hermansson på Spotify till vår bransch. Vi ser positivt på att Spotify tar problemet på stort allvar och nu även ökat sina resurser för att stoppa och försvåra detta fusk. Vi ser även positivt på att de prioriterar och fortsätter att samarbeta med oss och övriga musikbranschen för att stävja, motverka och finna lösningar som förhindrar fusk och manipulation av musikstreaming.

Ipfi Sverige

Spotifys uttalande till den svenska skivbranschen i sin helhet:

Spotify om arbetet mot streamingfusk

På Spotify arbetar vi varje dag för att ge artister möjlighet att leva av sin konst och fans möjlighet att njuta av och inspireras av den. Men ​liksom för andra stora digitala tjänster så kommer det finnas ett mindre antal individer som försöker att lura systemet. ​Givet konversationen om streamingfusk som utspelats offentligt de senaste veckorna vill vi dela en uppdatering med er, våra kollegor i branschen, om vad Spotify gör för att bekämpa detta problem.

Spotify har skruvat upp antalet dedikerade resurser betydligt för att bekämpa manipulation av streams och vi förfinar och uppdaterar ständigt våra processer för att upptäcka, motverka och ta bort otillåten aktivitet. Manipulation av streams är en viktig fråga för oss och vi är fast beslutna att förebygga och minska effekten av potentiellt fusk för alla artister,​ rättighetsinnehavare och användare. ​Spotify kommer även fortsättningsvis vara ledande i branschen i att utveckla teknik, processer och policy som uppfyller behoven i det moderna musikekosystemet.

Åtgärder som motverkar och försvårar fusk kan se ut på många olika sätt. Vissa av dessa åtgärder är uppenbara för våra användare, men många är inte; att avslöja våra exakta metoder skulle vara kontraproduktivt för att effektivt bekämpa detta beteende.

När vi identifierar eller blir uppmärksammade på misstänkt otillåten aktivitet vidtar vi åtgärder som kan omfatta, men inte begränsade till, ta bort manipulerade streams från streamingsiffror, hålla inne royalties, förhindrande av topplisteplaceringar och borttagning av låtar från tjänsten.

Medan Spotify och andra distributionsplattformar kan fortsätta att bygga, underhålla och ständigt uppgradera mekanismer för att förhindra fusk, är utbildning också av avgörande vikt, och vi behöver hjälp från våra branschpartners för att förebygga denna typ av beteende.

Vi välkomnar fortsatt samarbete med Ifpi Sverige och andra branschpartners för att även framåt aktivt försöka tackla manipulation av streams och dess påverkan på musikindustrin.

Jenny Hermanson, nordisk VD på Spotify.”

Lars Nylin