5 november 2018

Starkt stöd till Skånsk Live

Popmusiken i Skåne har fått en tidig julklapp. Region Skåne stärker infrastrukturen för popmusik i Skåne genom att Föreningen Skånsk Live får 850.000 kronor för projektet Skånsk Live som ska främja livemusikscenen och bidra till utveckling av arrangörer i hela Skåne.

Genom bidraget till föreningen Skånsk Live vill Region Skåne enligt ett pressmeddelande bidra till ett mångfaldigt ökat utbud av popmusik i hela Skåne. Satsningen innebär fler konsertarrangemang, ett breddat musikutbud och fler speltillfällen för artister och band runtom i regionen.

– Alltför länge har kulturpolitiken suttit fast i missuppfattningen att popmusik alltid är kommersiell och självförsörjande. I skuggan av det svenska musikundrets stjärnglans finns det i själva verket en stor grupp begåvade musiker som kämpar för att få chansen att möta sin publik. Alltför många kämpar i stark motvind. Det är en fråga om kultur som annars riskerar att gå förlorad och med den här satsningen tar vi ett första steg för att etablera en stödstruktur för popmusikens mellanskikt, liknande den som finns för andra musikgenrer, säger Maria Ward (S), ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Föreningen Skånsk Live kommer genom projektet Skånsk Live att arbeta med ekonomiskt stöd till skånska arrangörer, men också samarbeta i nätverk för att öka kunskapsutbytet och kompetensen hos arrangörer. Projektet är ettårigt, men satsningen kan komma att förlängas om den faller väl ut

Riksorganisationen Svensk Live är en oberoende ideell förening som samlar drygt 200 arrangörer inom livemusik, från ideella till kommersiella aktörer i hela Sverige. Föreningen arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken och förbättra förutsättningarna för landets livescener. Föreningen driver branschfrågor, erbjuder nätverk, mentorprogram och kurser till sina medlemmar. Därutöver ingår föreningen i nordiska och europeiska nätverk med andra liveorganisationer i Europa.

På senare år har Svensk Live i samarbete med Studiefrämjandet tagit fram två rapporter om tillståndet för livemusiken i Sverige. (Rapporterna beskriver alla de genrer som ingår i popmusiken.) De pekar på att ekosystemet för pop har en stark botten och topp, men att mellanskiktet som ska hålla ihop de båda riskerar att falla samman. Om inte musiker som utvecklar sig i landets kulturskolor och studieförbund kan gå vidare för att det saknas scener att framträda på, minskar motivationen och möjligheterna för ett mångfaldigt musikliv. Det drabbar framförallt de mindre orterna som inte har samma publikunderlag som de tre storstadsområdena Malmö, Göteborg och Stockholm, beskrivs det i rapporterna.

Mot den bakgrunden har projektet Skånsk Live utformats. Föreningen Skånsk Live med säte i Malmö leder projektet och uppdraget att samla, utveckla och stärka livemusikarrangörer av popmusik i Skåne.

”Det handlar om att bygga en stark infrastruktur för de genrer som ingår i popmusiken. Genom ekonomiskt stöd ges poparrangörer möjlighet att genomföra fler konserter. Nätverksarbete, samarbeten och kompetensutveckling för deltagande arrangörer ska också bidra till att stärka den skånska popscenen, bredda utbudet och ge speltillfällen till fler band och artister. I större städer kan det handla om att främja smala genrer eller nya artister, i mindre orter att stärka turnésamarbeten och konserter som annars inte kan äga rum” sägs det i pressmeddelandet.

Lars Nylin

Bilden: Föreningen Äntligen i Kristianstad, en av många livemusikarrangörer i Skåne, stod bakom att DJ Matoma från Norge spelade på Kulturnatten i Kristianstad 2018. Foto: Claes Sandén